nieuws

‘DAS-juristen kunnen meeste procedures nog zelf voeren’

Schade

De juridische specialisten van DAS kunnen de meeste procedures nog steeds zelf voeren, ook de gerechtelijke. "Er zijn veel redenen om onze specialisten ook in een gerechtelijke procedure in te schakelen. Zij zijn sterk gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied hebben ruime praktijkervaring." Dat zegt de rechtsbijstandverzekeraar in reactie op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

‘DAS-juristen kunnen meeste procedures nog zelf voeren’

DAS zegt zijn werkwijze per direct in overeenstemming hebben gebracht met deze uitspraak. Op de site van DAS worden de gevolgen van de uitspraak aan de verzekerden uitgelegd. "Onze juridisch specialisten behandelen als regel alle juridische vragen en geschillen zelf. Dit blijft dus zoals het was", aldus DAS.

Rechter
Er verandert alleen iets als er een procedure voor de rechter gevoerd moet worden. Dan zal de juridisch specialist de verzekerde voortaan altijd wijzen op de mogelijkheid om een advocaat te kiezen, die niet bij DAS in dienst is. "Als een verzekerde van die mogelijkheid gebruik maakt, zal DAS de redelijke en noodzakelijke kosten van die advocaat vergoeden."

Maar, zegt DAS, ook als een zaak wordt voorgelegd aan de rechter, kunnen de juridisch specialisten van DAS in veel gevallen de belangen van de verzekerden blijven behartigen. "Dit in alle gevallen waar de wet niet verplicht rechtsbijstand door een advocaat voorschrijft. De uitspraak van het Europese Hof heeft daar niets aan veranderd."
Praktijkervaring
Er zijn juist veel redenen om de specialisten van DAS in een gerechtelijke procedure in te schakelen, zegt de verzekeraar. "Zij zijn namelijk sterk gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied, weten daar dus veel van af en hebben ruime praktijkervaring. Bovendien kennen zij de situatie van de verzekerde goed omdat zij al contact met hem of haar hebben gehad en doorgaans bijgestaan hebben in het minnelijke voortraject. De juridisch specialist van DAS kan in de meeste procedures de verzekerde van begin tot eind bijstaan."

De verzekeraar wijst er op dat op grond van de polisvoorwaarden, alleen DAS een opdracht mag geven aan een advocaat of andere rechtshulpverlener die niet in dienst van DAS is. "Als een verzekerde dit toch zelf doet, zonder onze toestemming, dan zullen de kosten niet vergoed worden."

Reageer op dit artikel