nieuws

Aantal wanbetalers zorgpremie met 5% gestegen

Schade

Het aantal mensen dat de zorgpremie niet meer betaalt blijft toenemen. Waren er eind 2012 ruim 300.000 wanbetalers, per 1 augustus 2013 stond de teller op bijna 314.000. Een toename van bijna 5%, zo blijkt uit de Verzekerdenmonitor 2013 die minister Edith Schippers van VWS onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Aantal wanbetalers zorgpremie met 5% gestegen

Over de periode 1 september 2009 tot en met 1 september 2013 is van bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) geregistreerde wanbetalers een bedrag geïncasseerd van € 690 mln. Aan opgelegde maar nog niet geïnde premie stond op 1 september nog  een bedrag open van € 1.054 mln.
Wanbetalersbijdrage
Zorgverzekeraars houden wanbetalers in de verzekering. Zij worden niet geroyeerd en dit voorkomt dat deze mensen onverzekerd raken. De eerste zes maanden premieachterstand komt voor rekening van de zorgverzekeraar. Na de zesde maand krijgen zorgverzekeraars compensatie voor de gederfde premie-inkomsten voor verzekerden met meer dan zes maanden betalingsachterstand. Dit is de wanbetalersbijdrage. In 2012 bedroeg het totaal aan verzekeraars uitgekeerde compensatie circa € 418,5 mln.
Stuwmeer van onverzekerden
Uit de cijfers van het CVZ blijkt verder volgens minister Schippers “dat het stuwmeer van onverzekerden is weggewerkt. Per peildatum 30 juni 2013 zijn er nog slechts 28.673 onverzekerde personen die allen in één van de opsporingsfasen bij het CVZ bekend zijn. Ten opzichte van vorig jaar (38.805) is dit een daling van meer dan 25%. Het aantal aangeschreven onverzekerde verzekeringsplichtigen vanaf de inwerkingtreding tot en met 30 juni 2013 is 273.176. Op basis hiervan kan ik concluderen dat de uitvoering van de Wet zeer goed verloopt.”
Toch zullen er naar verwachting in 2013 circa 60.000 nieuwe onverzekerden zijn die door de bestandsvergelijking worden opgespoord. De instroom aan nieuwe onverzekerden van gemiddeld 5.000 per maand is hiermee hoger dan aanvankelijk werd ingeschat.
De zorglasten voor illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen zijn in 2012 licht gedaald naar € 21,6 miljoen.

Reageer op dit artikel