nieuws

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers

Schade

De Consumentenbond wil dat zorgverzekeraars hun reserves afromen, zodat de zorgpremie volgend jaar met € 300 naar beneden kan. Onverstandig, zo maakte De Nederlandsche Bank (DNB) vorige week bekend. Uit een rondgang van AM blijkt dat ook de zorgverzekeraars er, ondanks hun veelal zeer vette solvabiliteitsmarges, niet voor te porren zijn.

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) meent dat zorgverzekeraars niet onnodig geld in kas houden. “Ze moeten wel toekomstige schokken en extra taken kunnen opvangen.” De koepel van zorgverzekeraars benadrukt dat vrijwel alle zorgverzekeraars niet-winstbeogende instellingen zijn. “De winst gaat niet naar aandeelhouders, maar blijft het geld van verzekerden. Van iedere euro premie gaat 95 cent naar de zorg, 4 cent is bestemd voor de uitvoeringskosten van de zorgverzekeraars zelf en ongeveer 1 cent wordt toegevoegd aan reserves.”

Broodnodig
Ook zorgverzekeraar CZ meldt dat de reserves de komende jaren ‘broodnodig’ zijn. “De Europese regels die gesteld worden aan de financiële reserves worden strenger. In 2015 wordt een deel van de zorg uit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet overgeheveld en de zorgkosten stijgen nog elk jaar. Een fikse premieverlaging in 2014 zou betekenen dat de premie het jaar erna onevenredig veel omhoog moet. Dit willen we voorkomen.”
Stabiel
Menzis geeft aan in 2013 al € 50 miljoen van de reserves verwerkt te hebben in de premie. “Als de reserves dit toelaten, zullen we dit ook in 2014 doen. Hierbij bewaken we wel dat de hoogte van de premie niet te sterk wisselt van jaar tot jaar. Wij willen verzekerden een stabiele, betaalbare premie bieden. De premies van 2014 maken we zoals elk jaar in november bekend. Hierbij kijken we ook naar de reeds opgebouwde reserves en de strikte wettelijke eisen.”
Het hele verhaal staat in AM nummer 16 dat vandaag verschijnt.

Reageer op dit artikel