nieuws

WGA Eigenrisicodragen: is ‘massale’ terugkeer naar het UWV eigenlijk erg?

Schade

Inmiddels is de problematiek wel bekend, grote bedrijven die privaat verzekerd zijn voor WGA Eigenrisicodragen worden geconfronteerd met forse premiestijgingen bij de verzekeraar en kunnen terug naar het UWV. Zij betalen dan vier jaar lang de minimumpremie, nu 0,12%. Dit roept de vraag op: is dit een slechte ontwikkeling of gewoon gezonde concurrentie?

Hoe massaal is ´massaal´?
Enige weken geleden heb ik een belrondje gedaan richting grote makelaars. De verwachtingen liepen sterk uiteen en varieerden van 20% tot 70% terugkeer van het grootbedrijf (100+) naar het UWV. Gemiddeld kwam ik op zo’n 50% en dat komt overeen met mijn eigen inschatting. Een bedrijf met een langetermijnvisie van 5-10 jaar blijft – met een goed advies – privaat verzekerd maar hoeveel bedrijven kunnen zich in deze economisch sombere tijd zo’n langetermijnvisie veroorloven?
Voor de goede orde, dit betekent niet dat het merendeel van de bedrijven per 1-1-2014 teruggaat naar het UWV. Veel bedrijven hebben te maken met lopende contracten met premiegarantie en bijna alle verzekeraars respecteren deze toezegging. Daarnaast is de afweging voor het MKB, tot ca. 50 medewerkers, een hele andere maar dat is stof voor een aparte blog…
Een slechte zaak voor BV Nederland
Grootschalige terugkeer naar het UWV beschouw ik als een uitermate slechte ontwikkeling, niet alleen voor verzekeraar en consultant maar ook voor werkgever en werknemer. Waarom? Door deze terugkeer komt de begeleiding van de arbeidsongeschikte werknemer weer in handen van het UWV. En dat gaat betekenen dat de werknemer niet of nauwelijks meer persoonlijk begeleid gaat worden, waardoor de kans op werk fors afneemt. Dit is geen verwijt naar het UWV, die heeft gewoon de middelen niet, zeker niet na de laatste bezuinigingen.
Nu is de trackrecord van verzekeraars op dit gebied ook niet al te best. Verzekeraars hebben veel beloofd maar zeker de eerste jaren van de WIA weinig waargemaakt. Maar dat is snel aan het veranderen. Ik zie bij mijn eigen bedrijf dat de re-integratie-inspanningen (en budget!) in de afgelopen vier jaar verveelvoudigd is. Ook is het niveau van casemanagement fors toegenomen. Regie op verzuim en registercasemanagement is dé norm. Eenzelfde ontwikkeling zie ik bij een aantal collega-verzekeraars en consultants.
Een goede zaak voor BV Nederland
In mijn ideale wereld is de WGA volledig geprivatiseerd en functioneert het UWV als slagvaardige keuringsinstantie. Dit gaat zorgen voor optimale aandacht voor preventie en re-integratie en dus ook voor realisatie van het doel waar het allemaal om gaat: de arbeidsongeschikte werknemer die weer aan de slag komt. En dat is goed voor Nederland maar bovenal in belang van de werknemer.

Ik verwacht niet dat dit volgend jaar een feit zal zijn; als korte termijn reparatie roep ik de politiek op om de terugkeer naar het UWV tegen de minimumpremie, in mijn ogen een perverse prikkel (het bedrijf met hoge WIA instroom wordt ‘beloond’), af te schaffen. Deze kan vervangen door de premie te baseren op de WIA-instroom van het betreffende bedrijf, ongeacht of deze bij de publieke of private verzekeraar terecht is gekomen.
 

Reageer op dit artikel