nieuws

Verbond doof voor kritiek op nieuwe regresregels

Schade

Het Verbond van Verzekeraars is onvermurwbaar: "Er komt geen wijziging van de Bedrijfsregeling Brandregres 2014 en de invoering ervan per 1 januari wordt ook niet uitgesteld", antwoordt de woordvoerder op vragen van AM. "Dat er momenteel veel over de regeling wordt ‘gesproken’ klopt. Dat is van onze kant uit vooral uitleggen."

Verbond doof voor kritiek op nieuwe regresregels

Het Verbond blijft hameren op de bevordering van preventie en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door bedrijven en lijkt doof voor de storm van kritiek die er in de markt is uitgebroken over de nieuwe regeling, blijkt uit een inventarisatie van AM.  Volgens Paul Soeteman van Marsh kan preventie als doelstelling op een veel effectievere en klantvriendelijker wijze worden gerealiseerd. "Ook conflicteert de regeling met de eigen (Verbonds)gedragscode verzekeraars 2011. De argumenten die destijds golden bij het tot stand komen van de nu nog geldende regeling worden met een klap en ongemotiveerd van tafel geveegd."
Geen afdoende limiet
Afgezien van het te verwachten prijsopdrijvend effect is de weerstand mede zo groot, omdat het lastig is om te bepalen welk verzekerd bedrag op de AVB-polis na 1 januari toereikend zal zijn.  Ook hebben veel individuele verzekeraars zelf nog niet eens hun beleid op het gebied van AVB gecommuniceerd. Wat wel is gecommuniceerd, verschilt soms sterk per verzekeraar en vaak blijkt het niet mogelijk om een afdoende limiet in te kopen.
Bijltje
Volgens Adfiz gaan  bedrijven meer betalen voor het afdekken van minder risico. "Verder zullen verzekeraars alles op alles zetten om te bewijzen dat iemand onzorgvuldig heeft gehandeld. Hoge juridische kosten en langslepende juridische procedures zullen het gevolg zijn." Adfiz is daarom niet van plan het bijltje er zomaar bij neer te gooien: "We gaan verder om het tij te keren door ook partijen erbij te betrekken die daadwerkelijk getroffen worden door deze maatregelen", zegt woordvoerder Joerie van Looij strijdbaar.

Reageer op dit artikel