nieuws

Maatregelenrichtlijn zorgfraude van kracht

Schade

Met het vaststellen van een maatregelenrichtlijn kunnen zorgverzekeraars voortaan uniform optreden tegen fraudeurs in de zorg. Omdat elk dossier anders is, biedt de richtlijn wel de ruimte om gemotiveerd af te wijken van de uitkomst van de bij de richtlijn horende checklist.

Maatregelenrichtlijn zorgfraude van kracht

Nadat fraude is vastgesteld gaat een zorgverzekeraar over tot het nemen van maatregelen tegen de fraudeur. Hiervoor hanteren zorgverzekeraars een checklist die door twee personen moet worden beoordeeld. Maatregelen die zorgverzekeraars kunnen treffen zijn het geven van een waarschuwing aan de fraudeur, het intern registreren van fraudeurs, het opzeggen van de verzekering (bij verzekerden) of het opzeggen van de overeenkomst (bij zorgaanbieders), het registreren in een register om andere verzekeraars te waarschuwen of een verzoek tot straf-, bestuurs- en/of tuchtrechtelijke vervolging. De zorgverzekeraars zien het terugvorderen van onterechte declaraties niet als maatregel, omdat dit een standaard procedure is als blijkt dat een declaratie onterecht is (ongeacht of er sprake is van fraude).
Verzwarende en verzachtende omstandigheden
De nieuwe maatregelenrichtlijn kent ook verzwarende en verzachtende omstandigheden die meegewogen worden in het eindoordeel. Als verzwarende omstandigheden gelden bijvoorbeeld de hoogte van het onterecht gedeclareerde bedrag en of er sprake is van recidive, samenspanning of georganiseerd verband. Ook weegt de verzekeraar of het gedrag van de fraudeur vanuit beroep zwaar kan worden aangerekend. Als de fraudeur door een ander tot fraude wordt aangezet, kan dit worden aangemerkt als verzachtende omstandigheid, net als handelingsonbekwaamheid of beperkte toerekeningsvatbaarheid.
 

Reageer op dit artikel