nieuws

‘Forse balansverplichting bij terugkeer naar publieke bestel’

Schade

Nederlandse bedrijven die hun cijfers rapporteren volgens de IFRS-regels moeten per 1 januari 2014 mogelijk miljoenen extra reserveren voor de WGA , als ze het arbeidsongeschiktheidsrisico van hun medewerkers onderbrengen bij het UWV. Dat is althans de interpretatie die HR-dienstverlener Mercer geeft aan de nieuwe accountantsvisie ten aanzien van voorzieningen in het kader van de WGA en ziektewet.

‘Forse balansverplichting bij terugkeer naar publieke bestel’

De verwachting is dat veel bedrijven die nu privaat verzekerd zijn, als gevolg van de forse premieverhogingen op de private markten en de optisch lage premie van het UWV, zullen overwegen om per 1 januari 2014 terug te stappen in het publieke bestel.  "Bedrijven die deze beslissing willen nemen dienen zich wel te realiseren  dat zij soms forse voorzieningen op de balans moeten vormen, waarschuwt Leo Bil, consultant sociale zekerheid bij Mercer. Volgens hem is het opnemen van een voorziening voor arbeidsongeschiktheid tot nu toe altijd genegeerd door de Nederlandse accountants.
Daarin ziet Bil een kentering ontstaan. "Tot dusver hoefden werkgevers er volgens accountants geen voorziening te vormen voor de WGA en de uitkeringen wegens ziekte in het publieke bestel. Maar in de nieuwe visie moet er nu een voorziening worden gevormd op het moment dat iemand ziek wordt voor zowel de uitkeringen aan zieken als de WGA uitkeringen aan vast en tijdelijk personeel. Deze ontwikkeling zorgt er voor dat bedrijven in het publieke bestel vanaf 1 januari 2014 worden geconfronteerd met voorzieningen die in de miljoenen kunnen lopen. Deze voorziening kan mogelijk de kredietwaardigheid van het bedrijf aantasten, met alle gevolgen van dien."
Gelijk speelveld
Voordelen zijn er ook. Bil:  "Vanuit verlies en winst rekening perspectief wordt hierdoor het private bestel gelijkwaardig aan het publieke bestel. Feitelijk wordt hiermee ook het publieke bestel een soort omslagstelsel dat via de balans van de werkgevers loopt. Hierdoor is er een kans dat het hybride stelsel op langere termijn toch nog op een goede manier gaat werken."

Reageer op dit artikel