nieuws

Autoschadeherstelbedrijven moeten zich over toekomst beraden

Schade

De autoschadeherstelmarkt zal ook in de toekomst aan negatieve veranderingen onderhevig blijven. Vergaande concurrentie op de verzekeringsmarkt, tegenvallende autoverkopen en technologische innovaties in infrastructuur en auto’s blijven deze markt onder druk zetten. Ondernemers in zullen daarom duidelijke keuzes moeten maken ten aanzien van hun positie in de markt.

Autoschadeherstelbedrijven moeten zich over toekomst beraden

Tot die conclusie komt onderzoeksbureau Nolan, Norton & Co, dat in opdracht van Focwa Schadeherstel een branche-onderzoek heeft uitgevoerd. Het onderzoek heeft aangetoond dat alle schadeherstelbedrijven last hebben van de huidige en te verwachten marktomstandigheden. Onderzoeker Aart Willem Saly: “Opvallend is dat een groep van schadeherstelbedrijven die een aanzienlijk deel van het marktvolume van de gestuurde schade voor hun rekening nemen, de zogenaamde keten bedrijven, wel een betere bezettingsgraad hebben dan individueel opererende schadeherstelbedrijven, maar dat de winstgevendheid van deze groep van bedrijven door de lagere tarieven en hogere kortingen in vergelijking tot individueel opererende bedrijven lager is.”
Volgens Frits Huffnagel, voorzitter van Focwa Schadeherstel, geeft het rapport inzicht in de ontwikkelingen van omzet en marges bij zijn leden:  “Het sturen op cijfers krijgt zo voor bedrijven inhoud.” Hij raadt in dit kader het gebruik van een self assessment tool aan: “De uitkomsten daarvan kunnen een goed handvat bieden om beslissingen te nemen over de te voeren strategie en  het kan handig zijn voor het sparren met een bedrijfsadviseur. De tool geeft een goede basis om te kijken naar de toekomst en daar ook naar te handelen.”

Reageer op dit artikel