nieuws

Adfiz luidt noodklok over nieuwe brandregresregeling

Schade

“Maatschappelijk onverantwoord.” Zo kwalificeert Adfiz de gevolgen van de wijziging van de brandregresregeling per 1 januari 2014. “Verzekeraars vergroten hun inkomsten bij een mindere dekking van risico’s ten koste van de verzekerden.” De intermediairkoepel zegt dat het Verbond doof is voor de bezwaren. “Daarom gaan we nu via politieke en publieke kanalen dit gedrag van verzekeraars ter discussie stellen.”

Adfiz luidt noodklok over nieuwe brandregresregeling

De aangepaste brandregresregeling maakt per 1 januari 2014 volledig regres mogelijk op bedrijven die een brand veroorzaken bij derden door onzorgvuldig handelen. Tot nu toe was dat beperkt tot het bedrag van € 500.000.
Premie
Adfiz: “Bedrijven zullen hierdoor hun verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid moeten verhogen. Niet alle aansprakelijkheidsrisico’s zullen te verzekeren zijn, omdat de maximaal mogelijke schade vaak moeilijk of niet in te schatten zal zijn. Ook blijken de brandpremies niet te worden verlaagd terwijl de premies voor de aansprakelijkheidsverzekering van de mkb-ondernemingen zullen stijgen. Per saldo gaan die bedrijven meer betalen voor het afdekken van minder risico. Het premievolume voor het afdekken van risico’s bij brand neemt dus fors toe.”
Onverantwoord
De handelwijze van verzekeraars kan, zo meent Adfiz, ook het intermediair extra inkomsten opleveren. “Toch vinden de intermediaire makelaars deze handelwijze van het Verbond maatschappelijk onverantwoord. Klanten betalen meer voor minder en een deel van de klanten weet voortaan niet of zijn risico op aansprakelijkheid voldoende is afgedekt. Bedrijven zullen daardoor failliet kunnen gaan, zo blijkt ook uit de praktijk in het buitenland. In een tijd waarin veel bedrijven zich in economisch zwaar weer bevinden, is een dergelijke lastenverzwaring en een vergroting van ongedekt ondernemersrisico extra wrang te noemen.”
Preventie
Dat verzekeraars met de nieuwe regeling preventief gedrag willen bevorderen, kan Adfiz in theorie begrijpen. “Iemand die door onzorgvuldig handelen brand veroorzaakt, moet zelf voor de gevolgen opdraaien. In theorie is hier weinig tegen in te brengen. Wij vrezen dat de praktijk anders zal uitpakken. Verzekeraars zullen alles op alles zetten om te bewijzen dat iemand onzorgvuldig heeft gehandeld. Hoge juridische kosten en langslepende juridische procedures zullen het gevolg zijn.” De intermediairkoepel gelooft verzekeraars niet die zeggen dat dat niet de opzet is. “De intermediairs ervaren in de praktijk de handelwijze op de werkvloer van de verzekeraars.”
Claim
Het argument van verzekeraars dat de rechter altijd de claim zal matigen tot het bedrag waartegen het bedrijf voor aansprakelijkheid verzekerd is, kan Adfiz niet overtuigen. “Ook dat valt nog te bezien.” Volgens de intermediairkoepel weten de verzekeraars hun standpunt niet te onderbouwen met consistente en deugdelijke bewijsvoering. “Dan rest er maar één conclusie. De verzekeraars verhogen met deze wijziging op oneigenlijke gronden hun premieopbrengsten.”
 
 

Reageer op dit artikel