nieuws

Zorgverzekeraar DSW haalt premiestunt uit

Schade

DSW heeft tussentijds de zorgpremie voor het lopende jaar verlaagd. De verzekerden van de maatschappij uit Schiedam betalen hierdoor in de laatste drie maanden van dit jaar € 98,50 in plaats van € 102,50 per maand, een verlaging van € 4 per maand.

Zorgverzekeraar DSW haalt premiestunt uit

Het is inmiddels traditie dat DSW als eerste de zorgverzekeringspremie voor het komende jaar bekend maakt. Daarbij weet de onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk telkens weer vriend en vijand te verrassen met een scherpe premie. Bij het bekendmaken van de premie voor 2013 gaf DSW al aan dat als de kosten lager uit zouden vallen dan verwacht, dit op toekomstige premies in mindering zal worden gebracht. Inmiddels is het de rekenmeesters duidelijk geworden dat de kosten over heel 2013 lager zullen uitvallen. DSW kiest er nu voor om dit voordeel direct door te geven aan zijn verzekerden en niet te wachten tot volgend jaar. Opnieuw een primeur voor het zorglabel DSW. "Daarmee wil DSW de nadruk leggen op de onderlinge loyaliteit tussen DSW en zijn huidige verzekerden."

Signaalfunctie
Tegelijkertijd wil de zorgverzekeraar de markt een signaal afgeven dat een eenmaal vastgestelde premie, indien de kostenontwikkeling daar aanleiding toe geeft, in het lopende jaar naar beneden bijgesteld kan worden. Over vier dagen, op de vierde dinsdag van september, maakt DSW de premie 2014 bekend.

Reageer op dit artikel