nieuws

VSZ levert ‘harde data’ aan voor het adviesgesprek

Schade

VSZ assuradeuren helpt het intermediair om met ‘harde data’ het klantgesprek over Eigenrisicodragen Ziektewet aan te gaan voor de uitstapronde van 1 januari 2014.

VSZ levert ‘harde data’ aan voor het adviesgesprek

Om voor werkgevers de afweging tussen blijven bij UWV dan wel de overstap maken naar eigenrisicodragen ziektewet in kaart te brengen en met cijfers te onderbouwen, biedt VSZ assuradeuren het intermediair de risico analyse (en aansluitende offerte). De risicoanalyse fabriceert op basis van de aangeleverde bedrijfsgegevens een maatwerk aanbieding met "een premie die volledige dekking biedt". Maudie Derks, algemeen directeur Acture: "Met de door on verzamelde data omtrent het te verzekeren risico kunnen we het intermediair, en daarmee haar klanten, nu direct inzicht bieden en een harde aanbieding doen. In deze tijden van onzekerheid een groot goed."
Uitzendsector is de pineut
In een reactie op de vorige week door het UWV gepresenteerde gedifferentieerde premies stelde Derks nog dat het vooral de uitzendsector is die in 2014 de rekening gaat betalen. "Gemiddeld genomen dalen de sectorpremies ten opzichte van 2013 met uitzondering van de heffingen die in de uitzendsector worden opgelegd. De grootste klap valt daar. Inmiddels massaal uitgetreden en Eigenrisicodrager Ziektewet geworden en met reden: een maximum premie Ziektewet van 7,77% gecombineerd met een maximum premie WGAflex van 3,28% maakt de uitzendsector de grootste premiebetaler. Flexibiliteit wordt duur in Nederland!"

Reageer op dit artikel