nieuws

Voedselbank ingezet ter voorkoming van betalingsproblemen zorgverzekering

Schade

Zorgverzekeringslijn.nl is via de Voedselbank een campagne gestart die betalingsproblemen bij de zorgverzekering moet voorkomen onder mensen die door instanties lastig te benaderen zijn.

Voedselbank ingezet ter voorkoming van betalingsproblemen zorgverzekering

Deze week worden er via de voedselbanken zo’n 144.000 suikerzakjes in de voedselpakketten verspreid ter promotie van Zorgverzekeringslijn.nl. Koos Janssen, burgemeester van Zeist, overhandigde gisteren het eerste suikerzakje aan de Voedselbank Zeist. "Het gaat erom dat de ‘onbereikbaren’ worden bereikt via de voorlichting door Zorgverzekeringslijn.nl. Dat deze personen niet via de reguliere kanalen bereikt worden is een feit. Vaak openen zij niet meer hun post en nemen de telefoon niet meer op. Juist daarom is het goed dat Zorgverzekeringslijn.nl op deze manier met de doelgroep aan de slag gaat", aldus Janssen.
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Zorgverzekeringslijn.nl is een onderdeel van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) en gratis bereikbaar via internet en telefoon (0800-6464644). "Het doel van Zorgverzekeringslijn.nl is het voorkomen van betalingsproblemen met de zorgverzekering door voorlichting, verwijzing en advies. Zorgverzekeringslijn.nl kan zo nodig financiële gegevens opvragen bij de verzekeraar. We verwijzen door en leggen zo nodig zelf het contact met een relevante instantie als dat in het belang is van de (on)verzekerde", aldus SKGZ directeur Kees van Kranenburg.

Reageer op dit artikel