nieuws

Van Rijn (VWS) noemt potverteren zorgreserves onverstandig

Schade

Tijdens de jaarlijkse relatiebijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) liet staatssecretaris Van Rijn (VWS) duidelijk zijn ongenoegen blijken over de oproep van de Consumentenbond om via de reserves van zorgverzekeraars de premies met € 300 per jaar te verlagen. "Potverteren is onverstandig. Met de totale reserves van de zorgverzekeraars kan niet meer dan drie maanden geneeskundige zorg worden betaald. Dan is alles op."

Van Rijn (VWS) noemt potverteren zorgreserves onverstandig

Ook ZN is fel gekant tegen de actie ‘Premiejagen’ van de Consumentenbond en noemt de berichtgeving op belangrijke punten ‘ronduit tendentieus’. Volgens de bond zijn de zorgpremies te hoog omdat zorgverzekeraars grote winsten behalen en veel meer dan nodig reserveren. In de Gezondgids van oktober valt te lezen dat de solvabiliteitsmarges oplopen tot 230%, terwijl 150% vereist is. "Er blijken grote onderlinge verschillen in de marge die verzekeraars aanhouden. Zo kan VGZ de premie komend jaar met € 89 verlagen en CZ zelfs met € 487. Dan blijven ze nog netjes binnen de verplichte solvabiliteitsnorm", aldus de Consumentenbond.
Reserveren voor de toekomst
Volgens ZN potten zorgverzekeraars helemaal niet onnodig geld op. "Zorgverzekeraars moeten rekening houden met toekomstige schokken en extra taken kunnen opvangen. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het daarom niet verstandig de financiële reserves tot de minimaal vereiste 150% te beperken. Dat heeft niet alleen te maken met onzekerheid over verwachte strengere Europese eisen, maar ook met de voorgenomen uitbreiding van het pakket in 2015, als delen van de ouderenzorg naar de Zorgverzekeringswet worden overgeheveld."
Slag in de lucht
In haar reactie benadrukt ZN nog eens dat de zorgverzekeraars vrijwel allemaal niet-winstbeogende instellingen zijn. "De ‘winsten’ gaan niet naar aandeelhouders, het geld blijft van de verzekerden. Van iedere euro premie gaat 95 cent naar de zorg, 4 cent is bestemd voor de uitvoeringskosten van de zorgverzekeraars zelf en ongeveer 1 cent wordt toegevoegd aan reserves." De veronderstelling van de Consumentenbond dat het resultaat per zorgverzekeraar over 2013 minstens gelijk zal zijn aan 2012 noemt ZN "op zijn best een slag in de lucht".

Reageer op dit artikel