nieuws

Maximale WW-duur terug naar 24 maanden

Schade

De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Werknemers met tijdelijke contracten kunnen bijvoorbeeld eerder aanspraak maken op een vaste aanstelling. En de maximale duur van de publiek betaalde WW wordt vanaf 2016 geleidelijk teruggebracht naar 24 maanden. Dat staat in een wetsontwerp dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maximale WW-duur terug naar 24 maanden

De voorstellen die Asscher heeft uitgewerkt vloeien voort uit het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners in april van dit jaar sloten. Het gaat daarbij om aanpassingen van flexrecht, ontslagrecht en Werkloosheidswet. Minister Asscher verwacht dat de voorstellen binnen drie maanden voor parlementaire behandeling naar de Tweede Kamer kunnen. Het geleidelijk aan inkorten van de maximale duur van de publiek betaalde WW is niet van toepassing op de huidige WW-gerechtigden. Voor oudere werknemers, die lastiger werk kunnen vinden, komen er overgangsmaatregelen.
Flexwerker krijgt meer zekerheid
De minister vindt dat er te grote verschillen zijn ontstaan tussen flexwerkers en werknemers met een vast arbeidscontract. Hij wil die twee weer beter in balans brengen en flexwerkers meer zekerheid bieden. Het wetsvoorstel moet onder andere het oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen terugdringen door werknemers met opeenvolgende tijdelijke contracten al na twee jaar aanspraak te geven op een vast contract. Zo wil Asscher voorkomen dat werknemers tegen hun zin langdurig op basis van tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever moeten werken.
Transitievergoeding
De plannen rond het ontslagrecht zijn gericht op het vinden van een nieuwe baan. Asscher stelt onder andere voor een eind te maken aan de onrechtvaardige tweedeling, waarbij de ene werknemer met een gouden handdruk wordt ontslagen en de ander zonder enige vergoeding op straat wordt gezet. Daarom moeten alle werknemers, ook flexwerkers , na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht krijgen op een wettelijk genormeerde vergoeding. "Deze transitievergoeding, die afhankelijk wordt van de duur van het dienstverband en gebruikt kan worden voor scholing, moet het werknemers makkelijker maken om naar een andere baan of een ander beroep over te stappen", schrijft Asscher.

Reageer op dit artikel