nieuws

Kritiek op publicatie gedifferentieerde premies

Schade

Vanmorgen is het ‘Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014′ gepubliceerd in de Staatscourant. De gemiddelde gedifferentieerde premie die werkgevers in 2014 gaan betalen, bedraagt: 0,49% voor vaste werknemers in de WGA, 0,31% voor flexibele werknemers in de Ziektewet en 0,17% voor flexibele werknemers in de WGA (Voor werkgevers in ‘sector 52: Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie van 3,28%.)

Kritiek op publicatie gedifferentieerde premies

In een eerste reactie op de verse cijfers zegt Hendrik Jan van Pelt, ENgage Werkgeversadvies: "Belangrijkste conclusies zijn een gemiddelde daling van de WGA gedifferentieerde premie voor de vaste dienstbetrekkingen en een zeer hoge correctiefactor voor de twee overige premies waardoor een opslag of korting hoog kan uitvallen. De beslissingsdatum van 1 oktober voor een eventueel eigenrisicodragerschap lijkt veel te kort dag, zeker gezien de mededeling van het UWV dat zij extra tijd nodig hebben om alle verzoeken tot specificatie te honoreren. Een oproep aan de minister om de datum voor aanvraag  naar een latere datum te verplaatsen is dan ook een logisch gevolg."
Uitzendorganisaties
De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) zegt dat bijvoorbeeld het hoge percentage voor uitzenders zou kunnen leiden tot selectie aan de poort bij aanname van nieuwe werknemers. "Dat is volgens mij niet wat het kabinet bij het afsluiten van het Sociaal Akkoord voor ogen had", aldus ABU-directeur Aart van der Gaag. “Stel je voor, je hebt een uitzendonderneming en je neemt een uitzendkracht in dienst die bij een bedrijf aan het werk gaat. Na drie weken wordt de uitzendkracht ziek, blijft ziek en krijgt na twee jaar een WGA-uitkering. Jij als uitzendondernemer, voor wie de werknemer al lang uit beeld is, krijgt vervolgens 10 jaar lang de rekening van de WGA-kosten van deze uitzendkracht. Dat is de praktijk van de regeling premiedifferentiatie WGA in de uitzendsector. Gevolg, als uitzendondernemer kijk je wel beter uit wie je aanneemt. Geen risico’s.” De brancheorganisatie doet dan ook een appel aan het kabinet en de politiek om af te zien van premiedifferentiatie van de WGA.
2014
Per 1 januari 2014 treedt de premiedifferentiatie van de nieuwe wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking. Werkgevers betalen al een individueel gedifferentieerde premie voor vaste werknemers in de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Vanaf 2014 betalen werkgevers ook een individueel gedifferentieerde premie voor flexibele werknemers in de Ziektewet en de WGA. De premies voor WGA-vast en Ziektewet worden alleen betaald door werkgevers die hiervoor publiek verzekerd zijn bij het UWV en geen eigenrisicodrager zijn. Voor WGA-flex is er nog geen mogelijkheid tot eigenrisicodragen, alle werkgevers betalen voor dit onderdeel de publieke premie.
Lees hier de volledige publicatie, inclusief sectorale premies.

Reageer op dit artikel