nieuws

‘Kritiek AFM op budget aov niet altijd terecht’

Schade

Adfiz heeft opnieuw onderzoek gedaan naar het gebrek aan duidelijkheid en eenduidigheid in de voorwaarden van AOV’s. Er werden meer dan 62 producten van 16 verzekeraars en 5 gevolmachtigden geclassificeerd, dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het eerst Clarus rapport in 2012.

‘Kritiek AFM op budget aov niet altijd terecht’

De werkgroep Clarus van Adfiz heeft de producten geclassificeerd aan de hand van negen cruciale productkenmerken, die in de praktijk aanleiding geven tot discussie of misverstanden. Het tweede onderzoek toont aan dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van het begrip ‘sommenverzekering’. Adfiz: "Het verplicht op grond van een onderhoudsregeling opgeven van inkomensgegevens op grond waarvan de verzekerde som kan worden aangepast, kan niet gezien worden als een zuivere sommenverzekering."
Budget aov
Het rapport noemt de kritische houding van de AFM ten opzichte van producten die niet alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid dekken, niet in alle gevallen terecht. "Als de beperkingen duidelijk uitgelegd worden kunnen deze producten in een behoefte voorzien. Dit is het geval bij klanten die op een reguliere AOV alleen geaccepteerd worden onder uitsluiting van een aantal oorzaken. Het is in die gevallen niet gebruikelijk dat een premiekorting wordt verleend. Het op voorhand uitsluiten van bepaalde dekking levert voor die klant wel een lagere premie op, terwijl de dekking gelijkwaardig is."
Het volledige onderzoeksrapport is tegen betaling verkrijgbaar bij Adfiz (niet-leden € 225 – leden € 25).

Reageer op dit artikel