nieuws

Gaston Merckelbagh directeur VSZ Assuradeuren

Schade

Per 1 oktober wordt Gaston Merckelbagh (41) algemeen directeur van VSZ Assuradeuren. Merckelbagh was tot zijn benoeming Account Director bij Aegon. Hij volgt huidig interim directeur Maudie Derks op, die deze functie sinds de oprichting van VSZ Assuradeuren vorig jaar vervulde naast haar taken als algemeen directeur van private uitvoerder Acture.

Gaston Merckelbagh directeur VSZ Assuradeuren

VSZ werkt via het professionele intermediair met sociale zekerheid als aandachtsgebied. Onder leiding van Merckelbagh zal het accent bij VSZ meer komen te liggen op uitbreiding van het producten- en dienstenpalet. "Onze ambitie is de meest gewaardeerde private verzekeraar sociale zekerheid van Nederland te worden", aldus Merckelbagh. "De roep om kwalitatieve verzuim – en re-integratiedienstverlening zal de komende jaren steeds sterker klinken. Het bedrijfsleven krijgt meer een private verantwoordelijkheid bij het opvangen van ziekteverzuim en instroom in de WIA. Bij VSZ denken en acteren we vanuit de uitvoering van de sociale zekerheid. VSZ kan organisaties helpen met duurzame processen om ziekte van werknemers op te vangen. Hiermee kunnen we als VSZ echt het intermediair ondersteunen. Het privaat verzekeren van sociale zekerheid is de toekomst."

Reageer op dit artikel