nieuws

Direct collectief offreren en sluiten bij De Amersfoortse

Schade

De nieuwe Moduleverzekering Arbeidsongeschiktheid collectief van De Amersfoortse stelt adviseurs in staat om voortaan volledig digitaal een polis te offreren, sluiten en beheren via de online portal.

Direct collectief offreren en sluiten bij De Amersfoortse

De nieuwe, modulair opgebouwde, inkomensoplossing  vervangt de bestaande collectieve verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van De Amersfoortse. Het nieuwe productpalet bestaat uit drie verzekeringen en een aantal uitbreidingsmodules. Het eerste product is de Verzuimverzekering 0-2 jaar, deze vergoedt de loonkosten en biedt daarnaast ondersteuning bij het verkorten en voorkomen van verzuim. De Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar is een WGA verzekering Eigen Risico. De derde polis is de Inkomensaanvulverzekering. Deze WIA-verzekering vult de inkomsten van arbeidsongeschikte medewerkers aan tot minimaal 70%. Dit percentage kan oplopen tot 90%. De uitbreidingsmodules voorzien in arbodienstverlening, re-integratie, preventie en juridische dienstverlening.
De verschillende verzekeringen staan in één digitale offerte: klant- en medewerkergegevens hoeven maar één keer ingevoerd te worden. Gegevens van de meeste mantels worden automatisch ingevuld. De offertemodule is te bereiken via Relaxtranet op amersfoortse.nl.

Reageer op dit artikel