nieuws

Beroepsaansprakelijkheidspolis voor IT-sector

Schade

Lloyd’s coverholder Novins in Amsterdam introduceert een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de IT-sector die dekking biedt bij onder meer beroepsfouten, nalatigheid, contractbreuk en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Ook de kosten om aanspraken te voorkomen of te beperken zijn verzekerd, evenals de inspanningen van de verzekeraar om een goede regeling te treffen met de partij die de verzekerde aansprakelijk stelt.

Beroepsaansprakelijkheidspolis voor IT-sector

De Novins IT-verzekering, ondergebracht bij Lloyd’s,  is bedoeld voor zelfstandigen en bedrijven die actief zijn op het gebied van IT-dienstverlening, IT-consultancy en software ontwikkeling. De polis kan via internet direct worden gesloten, maar eerst een offerte aanvragen kan ook. De premie betaalt de verzekerde via iDeal en de verzekeringsdocumenten worden per e-mail verzonden. “Inzien en wijzigen van uw verzekering doet u op dezelfde eenvoudige manier via ‘Mijn Polis'”, luidt het op de website.
De totale verzekerde som bedraagt maximaal  € 100.000 per dekking, ongeacht of de aanspraak of de schade ook onder een andere dekking valt. De polis biedt onder meer dekking voor kosten die zijn gemaakt voor het herstellen, vervangen of opnieuw samenstellen van een document dat per ongeluk is vernietigd, beschadigd, verloren of zoekgeraakt. De verzekering biedt echter geen dekking voor een in magnetische of elektronische vorm bewaard document, tenzij dat document is gedupliceerd en het duplicaat elders of in een veilige brandwerende kluis apart wordt bewaard als back-up. Het eigen risico bedraagt in deze gevallen € 2.500 per aanspraak en per schade.

Reageer op dit artikel