nieuws

ArboVitale start zoektocht naar ware verzuimreden

Schade

De landelijke arbodienst ArboVitale introduceert het concept Activerende Procesregie. Een aanpak die werknemers bij ziekteverzuim in een vroeg stadium moet activeren en motiveren om weer, geheel of gedeeltelijk, aan het werk te gaan.

ArboVitale start zoektocht naar ware verzuimreden

Een belangrijke rol binnen dit concept is weggelegd voor de procesregisseur. "Hij brengt de dialoog tussen werkgever en werknemer op gang en kijkt naar wat een werknemer nog wel kan in plaats van wat hij niet kan. Zo wordt elk verzuimgeval als een unieke casus benaderd en wordt de ware verzuimreden achterhaald. In 70% à 80% van de verzuimgevallen heeft die met niet-medische zaken te maken, zoals motivatie of privéproblematiek." Deze aanpak moet volgens ArboVitale de gemiddelde verzuimduur met twee dagen per verzuimgeval terugbrengen. De kern van deze aanpak is een veelgebruikt concept in de private markt.

Reageer op dit artikel