nieuws

Zorgverzekeraars starten programma tegen ‘zorgmisbruik’

Schade

Zorgverzekeraars Nederland is een actieprogramma gestart om ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg tegen te gaan en te zorgen dat er correct gedeclareerd wordt. "Het programma ‘Zinnige zorg, Zuivere rekening’, betekent een forse intensivering van de aanpak en bundelt een groot aantal lopende en nieuwe activiteiten die erop gericht zijn dat elke euro in de zorg goed wordt besteed", aldus de koepelorganisatie.

Zorgverzekeraars starten programma tegen ‘zorgmisbruik’

Het programma richt zich op het volledige zorgproces, van wetgeving tot en met controle achteraf. Daarnaast wordt behalve van zorgverzekeraars ook actie verlangd van zorgaanbieders en verzekerden.
Drie prioriteiten
Er zijn drie prioriteiten benoemd: ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg tegengaan, de rol van de verzekerde bij controle versterken en het bevorderen van correct declareren. Met betrekking tot het eerste punt richt het programma zich dit en volgend jaar vooral op de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Vooral bij de behandeling van lage rugklachten en spataderen is "een hoge praktijkvariatie aangetoond", aldus ZN.
De verzekerde krijgt een grotere rol bij declaratiecontrole door de informatievoorziening te verbeteren. Daartoe wordt onder meer gewerkt aan een online overzicht van de geleverde zorg en de ontvangen declaraties.
Het bevorderen van correct declareren wordt onder meer vormgegeven door  voorlichting aan zorgaanbieders over hun rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van goede declaraties.
Samenwerking
"Gelet op het breed onderschreven maatschappelijk belang van goede controles is er ruimte om voor zorgverzekeraars op dit terrein meer dan voorheen te gaan samenwerken", zegt ZN. "Zo hebben zij besloten de screening van zorgaanbieders gezamenlijk op te pakken en binnen de mogelijkheden signalen en resultaten ten aanzien van controle intensiever met elkaar te delen. Al langer delen ze hun informatie op het gebied van fraude in het gezamenlijk Kenniscentrum Fraudebeheersing, maar ook hierbij wordt de samenwerking geïntensiveerd. Bij deze samenwerking zullen uiteraard de grenzen van de Mededingingswet worden gerespecteerd."

Reageer op dit artikel