nieuws

Technisch resultaat arbeidsongeschiktheid diep in het rood

Schade

Uit de statistieken 2012 van De Nederlandsche Bank blijkt dat het technisch resultaat van de branchegroep arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en overig ziekte- en ongevallenverzekeringen vorig jaar fors is teruggelopen van € 180 mln positief naar € 259 mln negatief.

Technisch resultaat arbeidsongeschiktheid diep in het rood

Het bruto premie-inkomen arbeidsongeschiktheid- en overig ziekte- en ongevallenverzekeringen is afgenomen van € 4.038 mln tot € 3.880 mln. De bruto schadelast nam toe van € 2.307 mln tot € 2.418 mln. De stroppenpot moest vorig jaar flink worden bijgespekt. Aan de voorziening voor nog te betalen schaden (bruto) werd in totaal een bedrag van € 1.314 mln (2012: € 837 mln) toegevoegd. De bruto schaderatio steeg van 78 naar 94 en de bruto kostenratio is met 27 gelijk aan 2012. Gecombineerd komt daar het sombere getal 121 (2012: 105) uit.
Alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland onder toezicht staan, zijn jaarlijks verplicht om jaarstaten in te dienen bij De Nederlandsche Bank. De toezichthouder heeft deze gegevens samengevat in een aantal statistieken. Hierin zijn de gegevens van buitenlandse verzekeraars die verzekeringen in Nederland hebben afgesloten, direct of via een bijkantoor, niet opgenomen. Ook kleinere onderlinge waarborgmaatschappijen, die vrijgesteld zijn van het toezicht, zijn niet opgenomen in de statistieken. De buitenlandse activiteiten van Nederlandse verzekeraars zijn wel in de lijsten verwerkt.

Reageer op dit artikel