nieuws

Reaal biedt inzicht in provisiegevolgen nieuw administratiesysteem

Schade

De conversie naar het administratiesysteem Qis waarin Reaal alle schadeverzekeringen onderbrengt, kan tot gevolg hebben dat het intermediair provisie moet terugbetalen. "Maar we bieden het intermediair een volledig overzicht van te veel of te weinig ontvangen provisie, voordat er wordt verrekend in de rekening-courant van september", laat Reaal desgevraagd weten.

Reaal biedt inzicht in provisiegevolgen nieuw administratiesysteem

Reaal berichtte het intermediair deze week dat alle schadeverzekeringen de komende weken opgenomen worden in het Goed Geregeld Pakket, het schadepakket van Reaal dat in een ander administratiesysteem wordt beheerd. "De conversie heeft daarom consequenties voor u", zo liet de verzekeraar per brief  weten. In Qis zijn verschillende vervaldata niet mogelijk. Reaal zet  daarom alle schadeverzekeringen van een verzekerde op één datum, waarbij de autoverzekering leidend is. Heeft hij deze niet, dan is de motorpolis bepalend of anders de schadepolis met de eerstvolgende premievervaldatum. "Als een klant meerdere polissen heeft waarvan de vervaldatum wijzigt, leidt dat tot te veel of te weinig betaalde premie", meldde Reaal. "Hebben uw klanten te veel premie betaald, dan is er ook te veel aan u uitgekeerd. Het bedrag dat u ten onrechte heeft ontvangen, houden we in op de rekening-courant van september. Die verrekening kan consequenties hebben voor  uw liquiditeit. Met de informatie kan u hierop anticiperen", zo waarschuwde Reaal het intermediair.

Wel inzicht

De verzekeraar heeft AM echter laten weten dat het intermediair wel vooraf inzicht krijgt. "Na de technische conversie weten wij hoeveel er exact verrekend moet worden. In praktijk gaat het om kleine bedragen naar boven en naar beneden. Om zo transparant mogelijk te zijn, geven wij een volledige opsomming van te veel of te weinig ontvangen provisie, voordat er wordt verrekend in de rekening-courant van september. Na de technische conversie ontvangt elk intermediair een overzicht. Dit is vanaf half september beschikbaar in Mijn Reaal. We willen vooral bereiken dat financieel adviseurs – ondanks het feit dat ze klein zijn – de eventuele verwerking in de rekening-courant niet zelf moet gaan uitvlooien, vandaar deze aankondiging. Heeft de intermediair alleen klanten in zijn portefeuille die per maand betalen? Dan hoeft er niets verrekend te worden", aldus Bart Janknegt, directeur Marketing en Distributie.
De verzekeraar zegt met het Goed Geregeld Pakket een goed product te bieden voor klanten, "maar ook een uitstekende en heldere propositie voor het intermediair". "Klanten gaan er dus op vooruit in de zin dat ze een verbeterd product krijgen. Dat betekent ook dat oude systemen moeten worden opgeruimd en een conversie naar één modern systeem plaatsvindt. De mogelijke administratieve consequenties die klanten en intermediair hiervan kunnen ondervinden, willen we zoveel mogelijk beperken. Wij helpen het intermediair daarom om deze overgang zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben we een uitgebreide site ingericht waarop we alle relevante informatie op het niveau van de individuele adviseur –  dus inzake zijn eigen portefeuille – voorafgaand aan de conversie beschikbaar stellen."

Reageer op dit artikel