nieuws

Inspectie aansprakelijk in zaak Jansen Steur?

Schade

De Hengelose letselschade-expert Yme Drost start een onderzoek naar de mogelijkheden om de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mede civielrechtelijk aansprakelijk te stellen voor schade van ex-patiënten van de voormalig neuroloog Jansen Steur.

Inspectie aansprakelijk in zaak Jansen Steur?

Aanleiding daarvoor is de onlangs in boekvorm verschenen masterscriptie van zijn dochter Willemijn Drost met de titel “De IGZ en haar civielrechtelijke aansprakelijkheid voor falend toezicht”. Zij concludeert daarin dat civielrechtelijke aansprakelijkheid van de IGZ voor falend toezicht onder omstandigheden gerechtvaardigd is. Zij betoogt dat als de IGZ door een toerekenbare onrechtmatige daad schade heeft veroorzaakt, zij voor haar inadequaat ingrijpen of nalaten aansprakelijk dient te worden gehouden. “Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de IGZ ingrijpt wanneer dat noodzakelijk is. Van de IGZ mag als publiekrechtelijk toezichthouder verwacht worden dat, indien zij op de hoogte is of behoort te zijn van een direct en onmiddellijk gevaar voor patiënten, zij overgaat tot ingrijpen.” Zij stelt dat de IGZ naast de primaire dader hoofdelijk aansprakelijk moet zijn voor de door de derde geleden schade.
Ideale casus
Volgens letselschade-expert Yme Drost is de casus van ex-neuroloog Jansen Steur een ideale casus om te onderzoeken of de IGZ voor schade van ex-patiënten mede aansprakelijk kan worden gesteld. Volgens Drost is er in die casus sprake van zowel algemeen als concreet toezichtsfalen door de IGZ: “Ondanks diverse meldingen en waarschuwingen, verzuimde IGZ over te gaan tot actief ingrijpen.” Daarnaast heeft volgens hem IGZ onvoldoende controle uitgeoefend. Al eerder diende Drost namens vijf ex-patiënten een klacht in tegen drie voormalige inspecteurs van IGZ bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle. Het medisch tuchtcollege behandelt de zaak tegen de voormalig inspecteurs op vrijdag 29 november.

Reageer op dit artikel