nieuws

De onafhankelijkheid van de expert

Schade

Voordat ik in 1987 bij toeval in het expertisevak rolde, had ik éénmaal in mijn leven een (inbraak)schade meegemaakt, vijf jaar daarvoor. Nog steeds herinner ik mij hoe boos ik was over de manier waarop de schade-expert ons destijds een oor heeft aangenaaid…

De onafhankelijkheid van de expert

Wij waren voor nieuwwaarde verzekerd en de inbreker had vanuit onze slaapkamer de sieraden van mijn echtgenote ontvreemd. Het gebeurde terwijl wij in ons nieuwe huis, waar wij de week daarop in zouden trekken, aan het schilderen en behangen waren. Aanvankelijk waren wij blij met de snelle komst van een expert en de lijst van vermissingen was snel opgesteld. Een paar dagen later gingen wij inpakken voor de verhuizing. Bij het optillen van de kap van de elektrische naaimachine bleek die weg te zijn. Pas op dat moment realiseerden wij ons dat de naaimachine die bewuste avond op tafel had gestaan omdat mijn echtgenote nog gordijnen had genaaid. Die was dus ook gestolen. Naar aanleiding van de melding van deze extra schade kwam de expert tijdens de verhuizing nog even langs terwijl ik niet ter plaatse was. Iedereen druk in de weer met sjouwen natuurlijk, maar gelukkig had de expert een akkoordverklaring klaargemaakt waar de naaimachine bij vermeld stond. Voor een bedrag van … ƒ 75! Zijn toelichting was dat er een levendige markt voor naaimachines was en dat je gemakkelijk een gelijkwaardige (zelfde merk, ook niet ouder dan drie jaar) zou vinden. Mijn vrouw tekende voor akkoord.
Maanden later slaagden wij erin een vijf jaar oude machine te kopen, met drie maanden garantie, maar zonder gebruiksaanwijzing, voor ƒ 95. Een nieuwe machine, waarvoor wij verzekerd waren, zou een veelvoud hebben gekost…
Een verhaaltje uit de oude doos? Helemaal niet. Ik bespeur juist steeds vaker dat schade-experts zich niet bewust zijn van hun positie zoals in de brandpolis omschreven: "als enig bewijs van de grootte van de schade zal gelden de taxatie van een door verzekerde en verzekeraars gezamenlijk benoemde expert, tenzij ieder een eigen expert benoemt (…)." In alle gevallen waar een expert alleen optreedt, rust derhalve op hem de verantwoordelijkheid de belangen en rechten van beide te behartigen en te respecteren en als onafhankelijk deskundige schade vast te stellen conform de polisvoorwaarden.

Reageer op dit artikel