nieuws

Ziekteverzuim loopt verder terug

Schade

In de eerste helft van dit jaar daalde het percentage verzuimmeldingen van 4,1 % in 2012 tot 3,8 %. Dat blijkt uit een analyse van arbodienstverlening 365/ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers. Het percentage werknemers dat aangeeft weleens ziek naar het werk te gaan, steeg het afgelopen jaar echter van 56 % naar 66 %.

Ziekteverzuim loopt verder terug

Het is een bekend gegeven dat een stijgende werkloosheid leidt tot een daling van het ziekteverzuim. De reden hiervoor is niet dat Nederland gezonder is geworden. De arbodienst constateert dat 9 % van de respondenten ondanks ziekte toch naar het werk is gegaan. Dit doen ze uit angst voor de gevolgen van een ziekmelding, zoals baanverlies. Volgens Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij 365/ArboNed, is dat percentage fors toegenomen. In 2010 gaf volgens hem 6 % van de werknemers aan bang te zijn dat hun baan op de tocht staat als ze lang of regelmatig verzuimen. Het percentage mensen dat aangeeft ziek naar het werk te gaan, omdat anders niemand het werk overneemt, is gestegen van 15 % in 2010 naar 25 % in 2013. Dit kan volgens het onderzoek ook verklaren waarom de gemiddelde verzuimduur is gedaald van 23 dagen in 2012 naar 21 dagen in het eerste half jaar van 2013.
Verzuimoorzaken
In de verzuimoorzaken zag 365/ArboNed weinig verschuivingen het afgelopen half jaar: 37 % van het langdurig verzuim wordt veroorzaakt door klachten van spieren en gewrichten, 32 % door overige lichamelijke klachten en 31 % door psychische klachten. Verzuim met psychische klachten duurt langer (174 dagen) dan verzuim met lichamelijke klachten (166 dagen).

Reageer op dit artikel