nieuws

VNAB pleit voor uitstel nieuwe regeling Brandregres

Schade

De nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres, die op 1 januari in werking treedt, heeft ingrijpende consequenties voor de aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (avb), omdat bedrijven dan behoefte zullen hebben aan verzekerde sommen die ver boven de som van een avb uitstijgen. Volgens de VNAB heeft het intermediair te weinig tijd om de bedrijven nog goed van advies te voorzien, voordat de nieuwe regeling ingaat.

VNAB pleit voor uitstel nieuwe regeling Brandregres

In een brief aan het Verbond heeft de VNAB deze week voor uitstel van de invoerdatum gepleit. In de de huidige Bedrijfsregeling Brandregres, die in 2000 van kracht werd, hebben verzekeraars afgesproken hun verhaalsrecht jegens niet-particulieren niet verder uit te oefenen dan tot een bedrag van € 500.000 per gebeurtenis en uitsluitend als de aansprakelijkheid verband houdt met onzorgvuldig handelen of nalatigheid.
In de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres, die vorig jaar is vastgesteld door het Verbond van Verzekeraars, wordt echter bij bedrijven volledig regres mogelijk. Belangrijkste reden voor deze wijziging is van preventieve aard: verzekeraars vinden het bezwaarlijk dat er nu nauwelijks regres kan worden genomen op bedrijven die (brand)gevaarlijk werk uitvoeren. Brandschades bij bedrijven zijn in de praktijk vaak veel groter dan € 500.000.

Tijd te kort

Michel Schaft, voorman van de VNAB, is al enige tijd in overleg met het Verbond, omdat de leden grote juridische en praktische bezwaren hebben tegen de invoering van de nieuwe regeling: “Om te beginnen is de tijd waarbinnen het intermediair alle aanpassingen met de bedrijfsmatige relaties moet doornemen veel te kort”, zegt Schaft. “Het is echt onmogelijk om alle intermediairs voor 1 januari al hun zakelijke klanten te laten bezoeken en te laten vaststellen welke aansprakelijkheden er precies kunnen zijn.” Tijdens dergelijke bedrijfsbezoeken zal in veel gevallen blijken dat de verzekerde som van de avb-polis verhoogd moet worden en zal deze verhoging ver uitstijgen boven de reguliere verzekerde som op een avb.
Het is niet bekend hoe hoog de nieuwe verzekerde sommen zouden moeten zijn, of dit verzekerbaar is middels een sublimiet en of de noodzakelijke capaciteit  wel door de  Nederlandse verzekeringsmarkt kan worden verstrekt, aldus de VNAB.
Zie het artikel op pag 6 in AM 12 van vandaag.

Reageer op dit artikel