nieuws

Inlooprisico WGA-flex: ‘We moeten niet te vroeg juichen’

Schade

Het besluit van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het inlooprisico WGA-flex aan te passen, waardoor de terugwerkende kracht verdwijnt, is een mooi resultaat van de lobbyactiviteiten van het Verbond van Verzekeraars. Enkele andere passages uit de brief van Asscher geven de branche echter nog geen reden om de vlag uit te steken. Dat zegt specialist sociale wetgeving Marjol Nikkels, directeur CS Opleidingen, in AM.

Inlooprisico WGA-flex: ‘We moeten niet te vroeg juichen’

Door het genomen besluit van Asscher komt er een toekomstig en calculeerbaar risico bij in plaats van een met terugwerkende kracht opgelegd feit waar niets meer aan te doen is. Voor verzekeraars begint het risico voor de WGA-flex nu pas per 1 januari 2016. Die datum is dan ook het moment dat het risico kan worden gecalculeerd en ‘ingeprijsd’ in de premiestelling, de eerste uitkeringen ontstaan dan vanaf 1 januari 2018.
Waarom kan de vlag nog niet uit?
“Met de aanpassingen die nu op tafel liggen, wordt een ongelijk speelveld gecreëerd tussen verzekeraars en UWV. In 2016 wordt bij het UWV vast en flex samengevoegd tot één gedifferentieerde premie die de werkgever krijgt doorbelast. Vanaf dat moment gaan verzekeraars ook een flexpremie van de werkgever vragen. Alleen met dat verschil dat verzekeraars met die premie het toekomstige risico afdekken en het UWV de premie vaststelt op basis van de gegevens uit de achterliggende twee jaar.”
Uniforme WGA-flexpremie
“Als het voorstel van Asscher ongewijzigd wordt doorgevoerd dan zullen bedrijven met veel flexinstromers in 2016 eigenrisicodrager worden, omdat ze bij de private verzekeraars geen last hebben van deze risico’s, terwijl ze bij het UWV wel moeten betalen voor flexwerkers die vanaf 2010 ziek geworden zijn. Het kan een welbewuste keuze van de minister zijn om de privatisering te stimuleren. Maar dat denk ik niet, gezien de slag om de arm die Asscher in zijn brief heeft opgenomen. Hij schrijft bijvoorbeeld dat er continu gestuurd zal worden op een gelijkwaardige publiek-private marktwerking. Het kan dus zomaar zijn dat er in 2016 alsnog een uniforme WGA-flexpremie voor de eigenrisicodragers uit de hoge hoed tevoorschijn komt om het ongelijke speelveld dat nu is ontstaan, glad te strijken. Hij laat de Kamer in niet mis te verstane woorden weten dat hij – waar nodig – de mogelijkheid om nieuwe aanpassingen door te voeren, zal openhouden.”
Lees het hele artikel in AM 12, pagina 32.

 

Reageer op dit artikel