nieuws

Context van start met internationaal netwerk

Schade

Consultancy- en expertisebedrijf Context in Amsterdam heeft een nieuwe internationale organisatie opgezet onder de naam Context International. Bij dit netwerk zijn ruim veertig expertisebedrijven aangesloten, die werkzaam zijn in meer dan 110 landen. Volgens managing partner Gerard Böttcher hebben zij zich gecommitteerd aan een reeks afspraken ten aanzien van kwaliteit (‘quality standards’) en beroepsethiek (‘professional conduct’).

Context van start met internationaal netwerk

Context International is een selectie van de contacten van drie samenwerkende partijen: Context (Amsterdam), GAB Robins UK (Londen) en REAL IFC (Parijs). Ook zijn enkele nieuwe vertegenwoordigers toegevoegd. Volgens Böttcher hebben daarbij de adviezen van bestaande opdrachtgevers zwaar gewogen: ” Alle bureaus die deel uitmaken van het nieuwe netwerk voldoen aan de eis dat zij de competentie en ervaring hebben om (complexe) internationale opdrachten uit te voeren. Zij hebben de ‘belofte’ onderschreven die op onze website staat en verklaard ervaren te zijn op onze werkgebieden: bedrijfsmatige risico’s (brand en aansprakelijkheid) met als specifieke deskundigheidsgebieden Opstallen, Machines, Bedrijfsschade, Product-, Bedrijfs- en Werkgeversaansprakelijkheid. Elke deelnemer zal het onverwijld melden wanneer er een (potentieel) conflict of interest kan ontstaan bij een specifieke opdracht omdat zij daar uit andere hoofde bij betrokken (zouden kunnen) zijn of raken.”
Volgens Böttcher beklagen relaties zich soms over het feit dat het bestaan van een vestiging onder een bepaalde naam in de praktijk niets zegt over de kwaliteit van de daar werkzame experts. “Veel belangrijker dan de naam van het netwerk, de eigendomsverhoudingen of het aantal experts zijn daarom de afspraken met betrekking tot kwaliteit en uitvoering van de opdracht. Daarover doordenkend is het idee ontstaan een wereldwijd netwerk te bouwen van gelijkgezinde en op kwaliteit gerichte bureaus. De afspraken hebben wij in een convenant vastgelegd. Opdrachtgevers kennen de bureaus vanzelfsprekend uit eigen ervaring. De nieuw aangesloten bureaus die zij ons voorstelden bleken dan ook allemaal goede referenties te hebben en te begrijpen wat onze opdrachtgevers willen.”  Zo zijn Abaco (Spanje), John Amos (Italië), Pierre Leong (China en Hong Kong), Engle Martin (USA) en Pardo & Co (Colombia)aangesloten bij Context International.
In die landen waar (nog) geen deelnemer aan Context International aanwezig is, zal met de opdrachtgever samen van geval tot geval worden beoordeeld welke oplossing het meest praktisch is.

Reageer op dit artikel