nieuws

Aon vraagt ministerie om uitstel aanmeldingstermijn ZW en WGA

Schade

Aon heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd de aanmeldingstermijn voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en WGA te verlengen. Volgens de verzekeringsmakelaar heeft het UWV voor veel werkgevers nog altijd niet de lijsten aangeleverd met gegevens van (ex-)werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering of WGA-flex uitkering kregen. Bovendien staan er veel fouten in de lijsten.

Aon vraagt ministerie om uitstel aanmeldingstermijn ZW en WGA

“Zonder deze lijsten kunnen werkgevers de risico’s van eigenrisicodragerschap niet goed inschatten en geen weloverwogen keuze maken tussen publiek of privaat verzekeren”, zegt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij Aon Corporate Wellness. Werkgevers die per 1 januari 2014 kiezen voor eigenrisicodragerschap, moeten dat voor 1 oktober 2013 doorgeven aan de Belastingdienst. Volgens AON kan het UWV voor die datum onmogelijk uitsluitsel geven op de ingediende bezwaren. Het zou overigens niet voor het eerst zijn dat de aanmeldingstermijn wordt uitgesteld. Dat gebeurde in 2009 ook voor de WGA. “Het zou niet meer dan redelijk zijn werkgevers de kans te geven de lijsten te controleren en op basis van juiste en complete gegevens hun risico’s in te schatten en een weloverwogen keuze te maken. Uitstel van de aanmeldingstermijn zou voor alle partijen beter zijn; het geeft het UWV de mogelijkheid om betere lijsten aan te leveren en de bezwaarprocedures in orde te maken. Het bestaande systeem staat marktwerking in de weg.”
Lijsten staan vol fouten
In het kader van de Modernisering Ziektewet veranderen de premies die werkgevers betalen voor zieke werknemers. Om de nieuwe premies vast te stellen, stuurt het UWV werkgevers lijsten met gegevens van (ex-)werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen. Vorige maand waarschuwde Aon er al voor dat de lijsten van het UWV een foutmarge tot 35% kunnen bevatten. De termijn waarbinnen werkgevers moeten reageren op de brief van het UWV, bedraagt vier weken. “Nu de lijsten op zijn vroegst midden in de vakantieperiode worden aangeleverd, wordt het werkgevers onmogelijk gemaakt de gegevens te controleren. Zeker voor organisaties die in de vakantieperiode dicht zijn, zoals veel het geval is in het onderwijs en de bouwsector, is tijdig bezwaar maken daardoor onmogelijk. Bovendien is de bezwaarprocedure erg ingewikkeld.”

Reageer op dit artikel