nieuws

Onderzoek ‘Ziektewet in volmacht’

Schade

In opdracht van een zestal volmachtkantoren, waaronder Nedasco, VKG en Turien, heeft Enkwest Opleiding & Advies onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het ontwikkelen van een verzekering in volmacht voor de nieuwe Ziektewetmarkt. Dit omdat de volmachtverstrekkende inkomensverzekeraars vooralsnog zelf niet met een actieplan of kant en klaar Ziektewetproduct komen. Bedrijven hebben vanaf 1 januari 2014 de mogelijkheid om te kiezen voor het eigen risicodragerschap Ziektewet.

Onderzoek ‘Ziektewet in volmacht’

De serviceproviders wilden weten of en onder welke condities een verzekering voor de nieuwe Ziektewetmarkt mogelijk is. Enkwest behandelt in het rapport ‘Ziektewet in Volmacht’ verschillende aspecten van dit onderwerp, met daarbij aandacht voor de eisen rondom eigen risicodragen ZW, de verwachte ZW-instroom en daarmee de potentiële schadelast. Ook wordt aangegeven welke premievolume er verwacht kan worden, op welk punt ZW-casemanagement afwijkt van regulier casemanagement en op welke wijze verzuimmeldsystemen hierop aan moeten sluiten. Daarnaast staan er concept procesbeschrijvingen in, alsmede verzuimprotocollen, toegespitst op de ZW-markt. Verder worden enkele belangrijke nieuwe bepalingen in polisvoorwaarden toegelicht.  
Volgens Janthony  Wielink van Enkwest gaat het bij Ziektewetverzekeringen niet direct om forse premievolumes: “Je moet het meer zien als een goede manier om het full service concept van je kantoor verder in te vullen.” Het onderzoeksrapport, dat € 2.500 kost, is bedoeld voor alle volmachtkantoren die inkomensverzekeringen voeren en voor de inkomensverzekeraars zelf. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Johan Kelder van Enkwest Opleiding & Advies.

Reageer op dit artikel