nieuws

Heldere normen bij particuliere beveiliging op koopvaardij

Schade

Als de overheid private bewapende beveiliging wil toestaan op Nederlandse koopvaardijschepen, zou aansluiting moeten worden gezocht bij de normen van de International Marine Organization (IMO). Dat stelde het Verbond van Verzekeraars bij monde van Jenny Groeneveld deze week in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de inzet van Private Security Companies (PSC’s) op Nederlandse koopvaardijschepen.

Heldere normen bij particuliere beveiliging op koopvaardij

De verzekeraars zijn blij met dit voornemen van het kabinet, omdat PSC’s een goede aanvulling kunnen zijn op de inzet van mariniers. “Wild-west-praktijken zijn echter niet wenselijk en daarom moeten de normen voor deze beveiligingsbedrijven helder zijn. Om het speelveld van de internationale transportverzekeringsbranche gelijk te houden, kan daarvoor het beste worden aangesloten bij de normen van de IMO. De ons omringende landen hebben hiermee al de nodige ervaring. Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen de bestaande internationale richtlijnen gebruiken”, aldus Groeneveld. “Aansluiten bij deze regels bevordert de eenduidigheid en daarmee het level playing field.”
Nederlandse verzekeraars mogen geen voorwaarden aan beveiligers stellen en doen dat ook niet. Daarmee wordt volgens het Verbond hun concurrentiepositie ten opzichte van de buitenlandse concurrenten geschaad. “Als de regels voor PSC’s te veel afwijken van de buitenlandse regels, ontstaat eenzelfde situatie en zijn we nog niets opgeschoten. Wij zien daarom graag dat er vaart gemaakt wordt met het aanpassen van de wet op dit punt. Uiteraard stellen wij daarvoor graag onze expertise ter beschikking.”

Reageer op dit artikel