nieuws

Goede beleggingsresultaten voor ZLM in 2012

Schade

ZLM Verzekeringen in Goes zag vorig jaar de brutopremies met 2,7% toenemen van € 88,3 mln naar € 90,7 mln. Het leeuwendeel van de premie-inkomsten van de schadeverzekeraar komt voor rekening van de autoportefeuille: € 34, 6 (33,7) mln WA en € 30,6 (30,5) mln casco. Voornamelijk door sterk verbeterde beleggingsresultaten kwam het resultaat na belastingen uit op € 16,2 mln, € 15,5 mln hoger dan het resultaat over 2011. De winst is volledig toegevoegd aan de algemene reserve.

Goede beleggingsresultaten voor ZLM in 2012

Volgens de ZLM-directie maakt de heersende economische crisis consumenten meer bewust van de keuzes die ze kunnen maken: “Zo zien we meer omzettingen van allrisk-autoverzekeringen naar de vorm waarin alleen de wettelijke aansprakelijkheid voor de auto wordt afgedekt. De crisis maakt consumenten kritischer over het nut en de noodzaak van verzekeren en dat is op zichzelf een goede zaak.”
Het jaar 2012 was met een technisch resultaat van € 8,3 mln een goed verzekeringsjaar, meldt het jaarverslag. “Ook de niet-technische rekening laat in 2012, met € 12,9 mln, een erg mooi resultaat zien. Het jaar 2011 was voor de beleggingen een slecht jaar. In 2012 heeft de markt zich hersteld en zijn er mooie rendementen gehaald op onze beleggingsportefeuille.” Dit maakte het mogelijk dat ZLM eind 2012/begin 2013 een eenmalige uitkering van € 50 per relatie kon doen “als eenmalige tegemoetkoming voor de fors gestegen assurantiebelasting” (kosten: € 9,9 mln).
Het jaar 2013 verloopt tot nu toe gunstig voor ZLM Verzekeringen. Het aantal klanten en polissen blijft groeien. ZLM kent als werkgebied alleen de provincies Noord-Brabant en Zeeland, waar ruim 200.000 -voornamelijk particuliere- klanten worden bediend.

Reageer op dit artikel