nieuws

Rechter fluit Univé terug over caravandiefstal

Schade

De kantonrechter in Utrecht heeft Univé veroordeeld tot betaling van € 8.750 aan een verzekerde van wie de caravan is gestolen. Vergoeding van de schade was in eerste instantie afgewezen omdat niet aan de polisvoorwaarden was voldaan. De kantonrechter vindt echter dat de verzekerde voldoende zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Rechter fluit Univé terug over caravandiefstal

De verzekerde heeft in 2009 een caravanverzekering gesloten bij Univé. Juli vorig jaar is de caravan gestolen; Univé heeft het verzoek om vergoeding afgewezen omdat het gebruikte slot niet voldoet aan de in de polisvoorwaarden genoemde eisen. Die stellen dat het voertuig beveiligd moet zijn met een Vbv/SCM-goedgekeurd disselslot of wielklem.
De verzekerde maakt bezwaar bij de rechtbank: de polisvoorwaarden zijn volgens haar niet duidelijk en bovendien eenzijdig opgesteld. De caravan is daarnaast met een ander hoogwaardig slot beveiligd geweest en was geparkeerd op een met camera’s beveiligd terrein.
De kantonrechter oordeelt dat het gebruikte slot niet aan de gestelde eisen voldoet en dat Univé zich in beginsel dan ook kan beroepen op de polisvoorwaarden. Op grond van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid wijst de rechter de vordering echter alsnog (gedeeltelijk) toe: “Als uitgangspunt geldt dat Univé bij diefstal dekking moet verlenen. Daarvoor is premie betaald. Een uitzondering hierop moet worden gemaakt als de verzekerde onvoldoende zorg heeft betracht waardoor de diefstal als het ware in de hand is gewerkt.” Daarvan is echter geen sprake, aldus de rechtbank, omdat de verzekerde veronderstelde een gecertificeerd slot te hebben gekocht, de caravan op een beveiligd terrein heeft geparkeerd en in enige mate toezicht heeft gehouden op de caravan. “Onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van de kantonrechter niet gezegd worden dat eiseres de als normaal te beschouwen zorg niet in acht heeft genomen.” Een beroep van Univé op de polisvoorwaarden is daarom “onaanvaardbaar en dus ontoelaatbaar”.
Lees hier de uitspraak van de kantonrechter

Reageer op dit artikel