nieuws

Orion Direct beticht van fraude

Schade

Schadeverzekeraar Orion Direct heeft voor het in 2009 door Allsecur werd overgenomen op grote schaal gefraudeerd bij de uitbetaling van schadebedragen. Dit brengt het televisieprogramma TROS Radar vanavond in haar uitzending naar voren. Door de fraude zijn volgens het programma zowel consumenten als andere schadeverzekeraars benadeeld. De zaak is inmiddels gemeld bij het Openbaar Ministerie en bij de AFM.

Orion Direct beticht van fraude

Het tot september 2009 zelfstandige Orion Direct maakte voor de afhandeling van schades gebruik van de Europese Rechtsbijstand Stichting (ERS). Zowel bij Orion Direct (als eigenaar) als bij ERS (als voorzitter) stond Karel van der Kemp aan het roer. Uit onderzoek van TROS Radar blijkt dat ERS aan “tienduizenden klanten” bij schadeuitkeringen vrijwel nooit de wettelijke rente heeft uitbetaald, hoewel de tegenpartij keurig het schadebedrag, de expertisekosten, de buitengerechtelijke kosten én de wettelijke rente naar ERS overmaakte. “Hierdoor stak de ERS honderdduizenden, misschien wel miljoenen euro’s in eigen zak”, aldus TROS Radar. 
Daarnaast stelt het programma dat ERS lange tijd bij de tegenpartij hogere expertisekosten in rekening bracht dan het bedrag dat daadwerkelijk werd betaald aan het expertisebureau dat ERS inschakelde. Hierdoor zouden ook andere schadeverzekeraars benadeeld zijn. Ook maakte ERS volgens TROS Radar gebruik van een fictieve medisch adviseur om informatie over klanten op te vragen, bijvoorbeeld bij de huisarts. In werkelijkheid betrof het een administratief medewerker. 
De website van Orion Direct meldt dat het sinds 1 januari 2013 niet meer mogelijk is om klant te worden bij de verzekeraar maar dat bestaande verzekeringen gewoon doorlopen. Het dealernetwerk van Orion Direct  voor de verkoop van fiets- en brommerverzekeringen is vanaf die datum overgedragen aan ENRA, zo meldde het vakblad Fiets korte tijd later.
Ernstig
Moederbedrijf Allsecur zegt nadrukkelijk afstand te nemen van “de handelwijze van de ERS zoals die door TROS Radar wordt geschetst”. “Kloppen de aanwijzingen van Radar, dan kan het opereren van de ERS op geen enkele wijze door de beugel. Mogelijk heeft de ERS met meerdere verzekeraars zaken gedaan en zijn dus meer klanten eventueel benadeeld. Maar zelfs als maar één klant daardoor is geschaad, is dat ernstig.” De Allianz-dochter wijst er overigens op dat de zakelijke relatie tussen Orion Direct en de ERS na de overname door Allsecur in 2009 werd beëindigd.
De uitzending van Radar begint vanavond om 20.30 uur op Nederland 1.

Reageer op dit artikel