nieuws

ACE stapt in thuiszorgpolis van TeuwenSchouten

Schade

ACE stapt in thuiszorgpolis van TeuwenSchouten

Uit een onderzoek van organisatie- en adviesbureau TeuwenSchouten en verzekeraar ACE onder 64.000 consumenten komt naar voren dat 87% van de respondenten verwacht dat de vergoeding voor thuiszorg in de toekomst komt te vervallen. Meer dan de helft (54%) verwacht dan over onvoldoende financiële middelen te beschikken om dit zelf te financieren.

Volgens de respondenten is het onwenselijk om in de toekomst zelf zorg te moeten regelen. Het overheidsbeleid heeft er echter toe geleid dat het zorgpakket voor niet-zelfredzame ouderen steeds verder is versoberd. Volgens het onderzoek is er vooral bij lagere inkomensklassen veel onbegrip en onvrede over de stijgende zorglasten en de versobering van het zorgaanbod. Juist voor deze groep is het lastig om voorzorgsmaatregelen te treffen. Daarom heeft ACE, naar aanleiding van dit onderzoek, in samenwerking met TeuwenSchouten een aanvullende verzekering ontwikkeld waarmee zorgbehoevende klanten diensten of hulpmiddelen kunnen inkopen of mantelzorgers beter kunnen faciliteren. Het product voorziet ook in een kapitaalsvoorziening in geval de verzekerde voor een calamiteit komt te staan.

Reageer op dit artikel