nieuws

NVGA zoekt passend en uitlegbaar verrichtingentarief

Schade

Voorzitter Michael de Nijs heeft de NVGA-leden opgeroepen het waardegerelateerde beloningsmodel van de NVGA als uitgangspunt te hanteren en geen grote afwijkingen in het model aan te brengen tijdens de onderhandelingen over de volmachtbeloning met de individuele volmachtgevers.

NVGA zoekt passend en uitlegbaar verrichtingentarief

 “Het model kan daarmee groeien naar een zo gewenste marktstandaard”, aldus De Nijs tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NVGA, waar het lopende dossier volmachtbeloning het belangrijkste onderwerp van gesprek was. Om ook een goed model voor een verrichtingentarief in de markt te brengen, doet KPMG momenteel in opdracht van de NVGA onderzoek naar een verrichtingentarief dat “passend is en uitlegbaar aan verzekerden”. De uitkomsten van dit onderzoek worden in juni verwacht.

Op de foto het (herbenoemde) bestuur van de NVGA (v.l.n.r. Michael de Nijs, Marcel van Loon, Arie van den Berg, Patrick Heuts, Rien Goes en Ron Krisman).

Reageer op dit artikel