nieuws

Meer winst, minder omzet voor Unigarant

Schade

Meer winst, minder omzet voor Unigarant

Unigarant en UVM Verzekeringsmaatschappij hebben vorig jaar hun resultaat aanzienlijk zien stijgen. De combinatie boekte een winst van € 24,5 miljoen vóór belastingen en resultaat uit deelnemingen tegenover € 20,7 mln in 2011. De stijging van het resultaat werd veroorzaakt door een gunstige ontwikkeling van de schadelast ten opzichte van 2011 en door minder herverzekering op de autoportefeuille.

De premieomzet waarover Unigarant provisie ontving, bedroeg € 289 mln (2011: € 341 mln). De teruggang in premie werd vooral veroorzaakt door het besluit om afscheid te nemen van minder renderende distributiekanalen, waaronder ook een aantal gevolmachtigden.
In 2013 blijft Unigarant zich richten op particuliere schadeverzekeringen in het algemeen en de mobiliteit-, reis- en recreatieverzekeringen in het bijzonder. Unigarant blijft het label voor het intermediair. ANWB Verzekeren wordt ingezet voor directe verkoop, met name aan ANWB-leden. De verkoop van de vernieuwde, online ANWB Autoverzekering is vorig jaar zomer gestart.  “Het aantal nieuwe autoverzekeringen is ten opzichte van 2011 sterk gestegen, evenals het technisch resultaat en het rendement”, aldus Lidwien Suur, algemeen directeur bij Unigarant. “De samenwerking met ANWB op het gebied van producten en diensten zal verder worden geïntensiveerd.”

Reageer op dit artikel