nieuws

Is de private ­WGA-markt nog te redden?

Schade

In de zomer van 2012 luidde het Verbond van Verzekeraars de noodklok. Het aantal WGA-claims wegens (volledig maar niet duurzame) arbeidsongeschiktheid liep op dat moment in zorgwekkend tempo op. In de jaarverslagen van de verzekeraars staan de gevolgen hiervan in rode cijfers gedrukt. Er worden torenhoge verliezen geleden en miljoenen aan extra voorzieningen getroffen. Een enkeling kiest ervoor om stilletjes van het WGA-toneel te verdwijnen, anderen houden moedig stand en hopen op betere tijden.

Is de private ­WGA-markt nog te redden?

Is de private ­WGA-markt nog te redden? In de nieuwe AMplus wordt deze vraag door vrijwel iedereen die er iets van vindt met een  ‘ja, mits’ beantwoord. Het besluit van Delta Lloyd om deze markt de rug toe te keren wordt dan ook door velen niet begrepen, omdat het de verzekeringsbranche onnodig in een negatief daglicht zet. Vooral ook omdat de politieke discussie nog volop in beweging is en een dergelijk besluit van een solide verzekeraar zou kunnen impliceren dat verzekeraars de problemen niet de baas zijn.

Nu actie ondernemen
Dat er problemen zijn moge duidelijk zijn, maar ze zijn (deels) ook snel op te lossen, zegt onder andere Marjol Nikkels directeur CS Opleidingen. Om de schadelast op de WGA-dossiers te beperken zal de verzekeraar namelijk zelf in actie moeten komen. “Verzekeraars kunnen veel meer doen dan afwachten tot de loondoorbetalings­periode van 104 weken voorbij is. Juist in deze periode van verzuim laten verzekeraars nog te veel liggen. Ze moeten een-op-een alle dossiers door en ervoor zorgen dat ze de persoon achter het dossier in het vizier krijgen.” Over de financiële reserves is Nikkels echter een stuk minder enthousiast. “De huidige reserves zijn bij lange na niet voldoende omdat ze slechts gebaseerd zijn op de huidige bekende gegevens. De werkelijke uitloop is nog lang niet ten volle in beeld gebracht. Mijn inschatting is dat verschillende maatschappijen ook in de komende jaren nog behoorlijk extra zullen moeten reserveren voor het uitloop­risico. De enige mogelijkheid om de schade nog zoveel mogelijk te beperken is actie ondernemen op bestaande dossiers. Niet straks, maar nu.”

Lees de hele reportage in AMplus 5 (toegankelijk voor abonnees)
 

Reageer op dit artikel