nieuws

NVGA noteert 5% ledengroei

Schade

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) kon vorig jaar ten opzichte van 2011 een ledengroei van 5% noteren. Twaalf nieuwe kantoren traden in 2012 toe tot vereniging, die inmiddels 190 leden in de boeken heeft.

NVGA noteert 5% ledengroei

Zelf schrijft de NVGA de groei toe aan de turbulentie in de markt, die een groeiende behoefte zou creëren aan het onderling uitwisselen van meningen en aan informatievoorziening over de ontwikkelingen die elkaar – zeker in het beloningsdossier – versneld opvolgen. De stijging van het aantal leden zou ook in lijn zijn met de groei van het aandeel dat gevolmachtigden hebben in de premiestroom schadeverzekeringen. Volgens het meest recente SEO-onderzoek (Marktaandeel NVGA-leden 2011) groeit de premiestroom van de gezamenlijke NVGA-leden harder dan de hele schademarkt.
Voorzitter Michael de Nijs verklaart dit door de toegenomen slagkracht van de leden: “Veel kantoren streven actief schaalgrootte na en doen (forse) investeringen in automatisering. Voorts zijn ze dicht op de markt georganiseerd en in staat om maatwerkoplossingen te bieden. Het volmachtkanaal heeft daarmee een sterke positie.”

Reageer op dit artikel