nieuws

Nationale Ombudsman maant CVZ tot snelheid

Schade

De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer roept het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) op onterecht ingehouden bestuursrechtelijke zorgpremie sneller terug te betalen. Brenninkmeijer doet zijn oproep in jaarbrief over 2012 aan het college. Ook moet het CVZ van Brenninkmeijer burgers die problemen hebben met de terugbetalingstermijn actief een voorschot aanbieden.

Nationale Ombudsman maant CVZ tot snelheid

De Nationale ombudsman ontving vorig jaar 217 klachten over het CVZ, een daling van 28% ten opzichte van 2011 toen er nog 303 klachten waren. “Dat is positief, maar tegelijkertijd constateer ik dat  dat de vergroting van het klantbewustzijn bij uw medewerkers nog niet toereikend is”, aldus Brenninkmeijer in zijn brief aan het CVZ.  Burgers klaagden bij de ombudsman over onduidelijke of onvoldoende informatievertrekking door het college. Het merendeel van de klachten ging over trage terugbetaling van onterecht geheven bestuurlijke boetes voor wanbetalers en bij de onverzekerdenregeling. Dankzij een interventie van de ombudsman werd terugbetaling alsnog versneld.
Brenninkmeijer wijst er in zijn brief op dat steeds meer burgers door de financiele crisis kampen met een complexe schuldenproblematiek. “Ik hecht groot belang aan het waar mogelijk voorkomen door overheidsinstanties van (verergering) van financiële problemen”, aldus Brenninkmeijer. “Ik vraag nadrukkelijk uw aandacht voor een snelle terugbetaling en het actief aanbieden van een voorschot aan burgers die aangeven problemen te hebben met de terugbetalingstermijn.”

Reageer op dit artikel