nieuws

ASR grijpt in bij verlieslatend schadebedrijf

Schade

ASR heeft vorig jaar de winst met 20% verbeterd tot € 255 (212) mln. Verkoopsuccessen werden geboekt met de zorgpolis van Ditzo, de eigen lijfrente-opbouwrekening en de vernieuwde spaarhypotheek, al is de totale omzet van het staatsbedrijf gedaald tot € 4,3 (4,4) mld. Om het verlieslatende schadebedrijf op de rails te krijgen, worden ook dit jaar maatregelen getroffen.

 
Vooral dankzij Ditzo heeft ASR in Schade de omzet met 6% weten te vergroten tot € 2.487 mln; het levenbedrijf boekte een premieomzet van € 1.891 mln, 13% minder dan in 2011. “In een krimpende levenmarkt kiest ASR voor rendement boven volume, met name bij koopsommen.”
Het schadebedrijf heeft het moeilijk: de winst is daar gedaald tot € 59 (145) mln. De combined ratio bleef met 99,2% nog net onder de 100%. Het levenbedrijf heeft de winst verdubbeld tot € 275 (135) mln, vooral doordat de beleggingsresultaten beter waren en doordat er lagere lasten waren in verband met het compensatietraject voor beleggingspolissen. Het compensatietraject voor klanten met een individuele beleggingsverzekering is volledig afgerond. 900.000 klanten zijn geïnformeerd over compensatie. Tot eind 2012 is met dit traject € 894 mln gemoeid.”
De overige activiteiten zorgden vorig jaar voor een verlies van € 79 (68) mln. “Dit resultaat is onder andere beïnvloed door een incidentele vrijval van een fiscale voorziening en de vorming van een voorziening voor vastgoedontwikkeling.”
Bestuursvoorzitter Jos Baeten gaat ingrijpen bij het schadebedrijf: “We zijn niet tevreden over de gestegen schadelast. In het verlengde van datgene wat in 2012 is gedaan om de kosten en de schadelast te beheersen, zullen daarom ook in 2013 maatregelen worden genomen.” Baeten kondigt ook een verdere efficiencyslag aan: “Zo kiezen we voor standaardisatie van producten en hebben we voortdurend aandacht voor het structureel verder verlagen van onze kosten in combinatie met het verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van de efficiency. Het op duurzame wijze renoveren van ons kantoor in Utrecht stelt ons in staat het aantal vestigingen terug te brengen en daarmee de huisvestingskosten blijvend te verlagen.”

Reageer op dit artikel