nieuws

Verbond en Clingendael breken lans voor particuliere beveiligers

Schade

Het Verbond van Verzekeraars wil al jaren dat er een einde komt aan het verbod op de inzet van particuliere beveiligingsbedrijven ter bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen en heeft inmiddels Instituut Clingendael aan haar zijde. In een recent rapport van het instituut wordt het huidige overheidsbeleid om piraterij tegen te gaan aan de kaak gesteld.

Verbond en Clingendael breken lans voor particuliere beveiligers

Clingendael wil naar eigen zeggen het debat in ons land op gang brengen en bestempelt het huidige beleid als “te traag, te duur en te inflexibel”. In het rapport wordt bovendien benadrukt dat Nederland vrijwel het enige land in Europa is dat vasthoudt aan “het geweldsmonopolie van de overheid”. 
Verzekeraars pleiten al langer voor het inzetten van particuliere beveiligers, maar tot nu toe is dat wettelijk verboden op schepen die onder Nederlandse vlag varen, omdat de overheid vasthoudt aan haar beleid om alleen mariniers in te zetten via de zogenoemde Vessel Protection Detachments (VPD’s) van het ministerie van Defensie. Deze speciale mariniersteams beschermen Nederlandse zeetransporten in de wateren bij de Oost-Afrikaanse kust.
 Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de kwestie. In een brief aan de vaste commissie voor Defensie schrijft Verbondsdirecteur Leo de Boer dat het huidige aanbod van VPD’s geen sluitende aanpak biedt. “Sinds maart 2011 zijn er 82 aanvragen voor de inzet van een VPD gedaan, waarvan slechts de helft is toegekend. De andere helft is afgewezen door tijd- en/of capaciteitsgebrek bij de marine”, aldus De Boer. “Overigens pleiten wij niet voor een of-of, maar een en-en verhaal: in aanvulling op de inzet van VPD’s moeten gecertificeerde private beveiligers toestemming krijgen om aan boord te gaan van een zeeschip in risicovolle gebieden.”

Reageer op dit artikel