nieuws

Univé schrapt 30% in de werkgelegenheid

Schade

Univé schrapt de komende drie jaar 300 van de 1.000 fte’s. De forse teruggang in werkgelegenheid maakt deel uit van het strategisch plan dat de verzekeraar deze week heeft gepresenteerd. Hoewel Univé in eerste instantie mikt op het terugbrengen van het aantal tijdelijke krachten, het elders onderbrengen van werknemers en natuurlijk verloop zal de operatie ook gepaard gaan met gedwongen ontslagen.

Univé schrapt 30% in de werkgelegenheid

Univé is sinds januari 2012 weer een zelfstandige organisatie na jarenlang onderdeel te zijn geweest van UVIT. In het strategisch plan 2013-2015 dat deze week werd gepresenteerd aan de medewerkers, zegt de verzekeraar uit Assen zich de komende jaren te willen ontwikkelen van ‘coöperatieve verzekeraar’ naar een coöperatieve organisatie die haar leden helpt en adviseert om zelf keuzes te kunnen maken. “We zullen onze organisatie en medewerkers, processen en systemen, dienstverlening en werkwijzen moeten klaarstomen voor de toekomst”, aldus Univé.  “Tegelijkertijd zullen we het kostenniveau de komende jaren moeten terugbrengen. Dat doen we onder andere door activiteiten anders te organiseren en te investeren in IT zodat (…) we op termijn efficiënter kunnen werken en kunnen besparen op personeels- en beheerskosten. Dat betekent dat we gefaseerd zullen teruggaan van ca.1000 fte naar ruim 700 fte.” Het gehele traject zal volgens de verzekeraar circa 2,5 tot 3 jaar in beslag nemen.

Reageer op dit artikel