nieuws

Mercer pakt private WGA-flex en Ziektewet op

Schade

Mercer en Acture gaan samenwerken op het gebied van de private uitvoering van de ziektewet en WGA-flex. Eerder dit jaar kwam Acture via een samenwerking met Aegon en VSZ Assuradeuren met een private oplossing voor het verzekeren en uitvoeren van de ‘gemoderniseerde’ Ziektewet.

Mercer pakt private WGA-flex en Ziektewet op

Aegon is  risicodrager van het nieuwe private ZW-ERD risico dat inspeelt op de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) die op 1 januari 2013 in werking is getreden. Hierin is onder meer geregeld dat werkgevers vanaf 1 januari 2014 ook voor flexwerkers een gedifferentieerde premie gaan betalen. Dat moet zowel de werkgever als de werknemer meer prikkelen dan voorheen om langdurige arbeidsongeschiktheid bij werknemers met een tijdelijk dienstverband te voorkomen. Werkgevers zijn hierdoor ineens meer gebaat bij een snelle re-integratie van ex-werknemers. Lukt dat niet dan krijgen ze vanaf 2014 niet op sectorale maar op individuele basis de rekening gepresenteerd.
Uitzendsector
In de eind februari te verschijnen AMplus zegt Maudie Derks, algemeen directeur Acture, te verwachten dat door de recent gewijzigde wetgeving de ontwikkeling van de private uitvoering van sociale zekerheid een vlucht zal nemen. Derks is met Acture al sinds 2008 in de uitzendsector actief met de private uitvoering van de  Ziektewet. Op dat terrein werkten  Mercer en Acture al langer samen. Sinds 2011 heeft Mercer de ZW-ERD verzekering voor de uitzendbranche op de plank liggen. De Goudse is risicodrager van dit product, Acture is als uitvoerder verantwoordelijk voor  zowel de administratieve als de operationele begeleiding rondom ziekmeldingen. Door deze jarenlange ervaring in de uitzendsector beschikt Acture over de juiste expertise om zieke flexwerkers te begeleiden. Hierdoor wordt de instroom in de WGA fors beperkt en dat is precies wat straks de premie voor de WGA-Flex gaat bepalen.

Reageer op dit artikel