nieuws

DNB zet vraagtekens bij verdienmodel WIA-producten

Schade

DNB zet vraagtekens bij verdienmodel WIA-producten

De Nederlandsche Bank gaat dit jaar onderzoek doen naar de winstgevendheid van (collectieve) inkomensverzekeringen. DNB wil weten hoe groot de verwachte verliezen zijn. Dat staat in de brochure ‘Thema’s DNB Toezicht 2013′.

Het onderzoek zal zich richten op de winstgevendheid van (collectieve)  inkomensverzekeringen, met name van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Aanleiding voor het onderzoek vormen signalen over de ‘forse verslechtering’ van de winstgevendheid van deze relatief nieuwe producten, aldus DNB die wil weten hoe groot de verwachte verliezen zijn en of de instellingen voldoende voorzieningen hebben getroffen.
De toezichthouder zegt vraagtekens te zetten bij de wijze waarop verzekeraars een nieuw product in de markt zetten. “Wij verwachten van de verzekeraars dat zij gedegen onderzoek doen naar de houdbaarheid van het verdienmodel voordat zij nieuwe producten in de markt zetten en dat zij risico’s voor de houdbaarheid van het verdienmodel goed volgen en beheersen. Daarnaast is het van belang dat verzekeraars mogelijke verliezen tijdig onderkennen en daartegenover adequate voorzieningen aanhouden.” DNB gaat in het tweede kwartaal van 2013 bij geselecteerde inkomensverzekeraars informatie opvragen over WIA-producten. In het derde en vierde kwartaal zal DNB dan de resultaten beoordelen en terugkoppelen. Waar nodig worden beheersmaatregelen opgelegd.

Reageer op dit artikel