nieuws

Belastingdienst publiceert toerekeningsregels assurantiebelasting

Schade

De Belastingdienst heeft de toerekeningsregels voor de vaststelling van assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen gepubliceerd. De regels waren in april vorig jaar aangekondigd en geven een richtlijn voor het per product toewijzen van assurantiebelasting over direct in rekening gebrachte diensten. Die hebben meestal betrekking op meer dan een (niet-vrijgestelde) schadeverzekering.

Belastingdienst publiceert toerekeningsregels assurantiebelasting

Adviseurs en bemiddelaars die hun beloning rechtstreeks van de klant ontvangen, zijn aangifte- en afdrachtplichtig wat betreft de assurantiebelasting over de voor schadeverzekeringen verleende diensten. Om het intermediair te helpen met het per product vaststellen van de verschuldigde assurantiebelasting, heeft de Belastingdienst toerekeningsregels gegeven.
Idealiter zou de werkelijk bestede tijd per schadeverzekering bepalen over welk deel van fee of servicevergoeding assurantiebelasting is verschuldigd. “In de meeste gevallen is een administratie hiervoor echter onvoldoende ingericht, zodat deze methode in die gevallen zou leiden tot een grote verzwaring van administratieve lasten.”
De Belastingdienst heeft daarom enkele forfaitaire toerekeningsregels benoemd, “die in beginsel naar vrije keuze kunnen worden toegepast”. Ten eerste kan de belasting op klantniveau worden toegerekend op basis van het aantal (relevante) schadeverzekeringen in verhouding tot het totaal aantal verzekeringen. Daarnaast kan – eveneens op klantniveau – worden uitgegaan van de verhouding tussen het premievolume van de voor de belasting relevante schadeverzekeringen en het totale premievolume waarop de fee of servicevergoeding betrekking heeft. Ten derde kan op kantoorniveau worden gekeken naar het aandeel van het premievolume voor niet-vrijgestelde schadeverzekeringen in het totale premievolume voor schadeverzekeringen. De Belastingdienst accepteert ook een toerekening op kantoorniveau, gemaakt op basis van aantallen verzekeringen.
Lees hier de volledige toelichting.
 

Reageer op dit artikel