nieuws

ZLM ‘verzacht’ voor polishouders verhoging assurantietaks

Schade

Schadeverzekeraar ZLM keert in januari ruim € 10 mln uit aan polishouders. Ruim 200.000 klanten ontvangen € 50 als “eenmalige tegemoetkoming voor de verhoging van de assurantiebelasting”.

ZLM ‘verzacht’ voor polishouders verhoging assurantietaks

De onderlinge verzekeraar uit Goes keert het bedrag uit vanwege de goede resultaten over 2012. Het technisch resultaat komt dit jaar uit op uit € 10 mln en het niet-technisch resultaat op € 20 mln. De premie-omzet steeg licht naar € 90 (88) mln. “We hebben dit jaar te maken met een lage schadefrequentie en goede beleggingsresultaten”, meldt directeur Verzekeringszaken Marinus Schroevers. “Daarom hebben we besloten nu dit gebaar te maken naar onze polishouders. Normaal gesproken verlagen we de premie bij goede resultaten, maar het leek ons nu mooi om op deze manier de pijn van de lastenverzwaring voor onze klanten wat te verzachten. Juist in deze tijd waarin alles duurder wordt.” 
Alle klanten die op 17 december minimaal één verzekeringspoduct hadden bij de Zeeuwse schadeverzekeraar en op 1 januari nog klant zijn, krijgen de € 50 voor eind volgende maand overgemaakt op hun rekening.

Reageer op dit artikel