nieuws

Pechpas vrij van assurantiebelasting

Schade

Over de vergoeding die wordt betaald voor een ‘pechpas’ hoeft, naar het oordeel van het gerechtshof in Den Bosch, geen assurantiebelasting afgedragen te worden. De pas geeft gebruikers van (elektrische) fietsen, rolstoelen en elektrische scooters een jaar lang recht op hulp bij pech.

Pechpas vrij van assurantiebelasting

Het geschil betreft de vraag of het bedrijf dat de passen uitgeeft assurantiebelasting verschuldigd is over de vergoeding die (jaarlijks) voor de pechpas in rekening wordt gebracht. De rechtbank in Breda kwam eerder tot de conclusie dat de pechpas alle kenmerken heeft van een schadeverzekering in de zin van het Burerlijk Wetboek (BW)  en het bedrijf dat de passen uitgeeft ook als verzekeraar in de zin van de Wet op belastingen van rechtsverkeer moet worden aangemerkt. Het Gerechtshof Den Bosch stelt nu het tegenovergestelde. De pechpas is volgens het hof geen schadeverzekering omdat ‘niet iedere overeenkomst waarin de elementen premiebetaling, de verplichting tot uitkering en onzekerheid kunnen worden ontwaard, een verzekeringsovereenkomst is in de zin van het BW.’
Duidelijk verschil
De dekking van de pechpas beperkt zich tot kosteloze reparatie bij pech onderweg of gratis vervoer van de pashouder en zijn fiets, rolstoel of scooter indien reparatie onderweg niet mogelijk is. De kosten van onderdelen die in het kader van een reparatie worden gemaakt, worden niet door de pechpas gedekt. Het criterium voor een schadeverzekering is volgens het gerechtshof ‘een overeenkomst die in overwegende mate ertoe strekt vermogensschade te vergoeden.’ De pechpas behelst volgens het hof een overeenkomst die er ‘in overwegende mate toe strekt hulp te bieden aan een partij die in omstandigheden komt te verkeren dat die hulp nodig is, waarbij de daar (eventueel) mee gepaard gaande vergoeding van vermogensschade van bijkomstige of ondergeschikte aard is. ‘
 
[ Bron: LJN: BY4724, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12/00089 ]

Reageer op dit artikel