nieuws

Munich Re dekt risico serieschaden offshore windparken

Schade

Delta Lloyd heeft concurrentie gekregen in het verzekeren van de risico’s voor offshore windparken. Onlangs heeft Munich Re, in samenwerking met Nordwest Assekuranz, een vijfjarige overeenkomst gesloten met windmolenleverancier REpower. De verzekering biedt risicodekking voor serieschaden die optreden bij de aanleg en exploitatie van een windmolenpark in het Duitse deel van de Noordzee. Munich Re claimt de eerste verzekeraar te zijn die deze dekking biedt. De nieuwe verzekering moet worden gezien als een bijdrage van ’s werelds grootste herverzekeraar aan de verdere ontwikkeling van duurzame energie.

Munich Re dekt risico serieschaden offshore windparken

Munich Re zal de reparatie of vervanging betalen van defecte turbines of afzonderlijke onderdelen als hieraan seriële schade optreedt, zoals de versnellingsbak, de rotor of de toren. Munich Re zal tevens de kosten dekken die moeten worden gemaakt als speciale schepen nodig zijn voor de reparatie van de windmolens op zee. De verzekering biedt daarnaast dekking voor ‘retrofits’, dat wil zeggen verbeteringen van voorzieningen waarin een defect onderdeel werd geïnstalleerd, zonder dat er reeds schade is opgetreden.
Naast de klassieke schadeverzekeringen, zoals de machinebreukverzekering, heeft Munich Re de laatste jaren een aantal andere specifieke dekkingen ontwikkeld op het gebied van hernieuwbare energie. Zo is er voor offshore windparken, naast de dekking voor serieschaden, ook een verzekering voor de kosten van vertragingen bij projecten, die ontstaan doordat schepen vanwege slechte weersomstandigheden niet kunnen uitvaren. Ook het risico dat er minder wind waait dan is voorspeld en inkomsten tegenvallen kan door Munich Re worden gedekt.

Reageer op dit artikel